Centrale bank in EG krijgt fiat bankpresidenten

BAZEL, 14 nov. De presidenten van de centrale banken van de twaalf EG-landen hebben een akkoord bereikt over de statuten van een Europese centrale bank.

Ook de gouverneur van de Britse centrale bank, Robin Leigh-Pemberton, heeft ingestemd met de voorstellen, maar had reserves ten aanzien van de invoering van een enkele Europese munt. Dat zou straks de ecu moeten worden. De Britten willen voorlopig niet verder gaan dan een 'harde' ecu naast de bestaande Europese munten.

Volgens Karl Otto Pohl, president van de Bundesbank en voorzitter van het comite van centrale bankpresidenten in de EG, is 'een akkoord bereikt over bijna alle basisprincipes'. 'Het is een belangrijk document dat de juridische en technische aspecten behandelt', aldus Pohl gisteren op een persconferentie.

Volgens de Bundesbank-president wordt er een tweeweg-systeem gehanteerd om het belangrijkste doel, de handhaving van de prijsstabiliteit, mogelijk te maken. Aan de ene kant opereert de Europese centrale bank die verantwoordelijk wordt voor het monetaire beleid in de EG, aan de andere kant de twaalf nationale centrale banken, waarvan de twaalf presidenten de raad van toezicht van de Europese centrale bank zullen vormen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zes leden tellend gezelschap. De Europese bank zou onafhankelijk moeten opereren van de nationale regeringen en de instituten van de Europese Gemeenschap. Pohl gaf toe dat er open vragen blijven over de taakverdeling tussen de Europese centrale bank en de verschillende nationale banken.

De ontwerp-statuten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de politieke leiders van de EG-landen. Deze zullen op een zogeheten intergouvernementele conferentie in december in Rome een nieuw EG-verdrag moeten vaststellen om de Economische en Monetaire Unie (EMU) mogelijk te maken. Het huidige verdrag laat zoiets niet toe. De EMU moet (na drie fases) uiteindelijk leiden tot een Europese munt en een Europese centrale bank. 'Wij zijn geen onderhandelaars', aldus Pohl, 'we zeggen alleen tegen de regeringsleiders, als u een Europese centrale bank wilt om een Europese munt in te voeren, zou u deze statuten moeten nemen.' (AFP, Reuter)