Bevriezen basisbeurs leidt tot meer leningen

ROTTERDAM, 14 nov. Ongeveer 65.000 studenten zullen meer moeten gaan lenen en zo een hogere studieschuld oplopen door het voornemen van minister Ritzen (onderwijs) de basisbeurs te bevriezen. Dat houdt in dat de hoogte van de beurs niet meer wordt aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud.

Ritzen schrijft dit in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat bevriezing van de basisbeurs mogelijk moet maken. Ritzen heeft dit wetsontwerp gisteren bij de Tweede Kamer ingediend met nog drie wetsvoorstellen voor bezuinigingen op de studiefinanciering. De wetswijzigingen vloeien voort uit de herorieringsnota studiefinanciering die Ritzen in juni publiceerde.

Vanaf 1 januari krijgt een student op kamers 570 gulden per maand, een thuiswonende student ontvangt 235 gulden. Het collegegeld gaat op 1 augustus met honderd gulden omhoog tot 1.850 gulden. In de volgende vier studiejaren zal het steeds met honderd gulden worden verhoogd zodat op 1 augustus 1994 2.150 gulden moet worden betaald. Studenten die niet meer over inschrijvingsrechten beschikken zogeheten auditoren zien hun collegegeld jaarlijks met 140 gulden stijgen tot 3.010 gulden in 1994.

Vanaf 1 januari 1992 moeten studenten kostendekkende rente betalen op studieleningen. Tot dusver wordt de rente berekend vanaf het moment dat de studie wordt beeindigd. Bovendien betaalt de student nu een verlaagde rente. Vanaf 1 januari 1992 wordt die verlaging geschrapt en komt er een nog onbekend percentage bovenop.

De minister komt ten dele kritiek van de Raad van State op het ontbreken van overgangsregelingen tegemoet. Voor tot 1 januari 1992 verstrekte leningen blijven de huidige normen gelden. Voor het overige vindt Ritzen dat studenten tijd genoeg hebben om op de veranderingen te anticiperen.

De minister honoreert ook de wens van de Kamer om de studieschuld in het eerste jaar te beperken, door het aandeel van de lening in de studiefinanciering in dat jaar met vijfhonderd gulden te verlagen en de aanvullende beurs met hetzelfde bedrag te verhogen. In de jaren daarna worden studenten met een oplopende studieschuld geconfronteerd.