Argumenten Nat-Ned. overtuigen beleggers niet

AMSTERDAM, 14 nov. De Nationale-Nederlanden is er gisteren niet in geslaagd grote, institutionele beleggers te overtuigen van de juistheid van de omruilverhouding van de aandelen in de nieuwe voorgestelde combinatie met de Postbank.

Drs. A. J. van Oostveen, directie-lid van de Robeco-groep en woordvoerder van de drie beleggers die gisteren bij de verzekeraar op bezoek is geweest, meent ook na nadere uitleg dat de aandeelhouders Nationale-Nederlanden te weinig terugkrijgen in de nieuwe combinatie. Behalve Robeco waren gisteren eveneens het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en het pensioenfonds van Unilever in het gesprek met Nationale-Nederlanden vertegenwoordigd.

De drie institutionele beleggers zullen eind deze week bijeenkomen met een groep van in totaal twintig grote, professionele beleggers. Dan zal verslag worden gedaan van de uitleg van Nationale-Nederlanden. Van Oostveen verwacht niet dat de beleggers, die in totaal 17 procent van de aandelen Nationale-Nederlanden bezitten, gezamenlijk een actie tegen de voorgenomen fusie zullen ondernemen.

Door de beschermingsconstructies kunnen de aandeelhouders geen directe invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur van de verzekeraar. 'Het niet aanmelden van de aandelen Nationale-Nederlanden is het enige wat we kunnen doen', aldus Van Oostveen.

In hoeverre dat laatste door de afzonderlijke grote beleggers zal gebeuren, is volgens Van Oostveen op dit moment nog onduidelijk. De beleggers wachten nu af of Nationale-Nederlanden zijn aandeelhouders wellicht een iets gunstiger omruil in de nieuwe combinatie zal bieden.

Dat laatste is volgens mr. J. J. van Rijn, bestuursvoorzitter van Nationale-Nederlanden, echter 'absoluut uitgesloten'. Van Rijn vertrouwt er op dat de beleggers zich alsnog laten overtuigen van de redelijkheid van de omruilverhouding. Over de mogelijkheid dat de aandeelhouders hun stukken niet zullen inruilen is volgens de bestuursvoorzitter 'zelfs nog niet eens nagedacht'. 'We geloven dat het niet zover komt. We zijn nog volledig in de spirit dat we desnoods strijdend uitleg geven', aldus Van Rijn.

Intussen gaan onafhankelijke assurantie-tussenpersonen er toe over niet langer verzekeringen af te sluiten voor Nationale-Nederlanden. Dat blijkt uit de reacties die de vereniging voor verzekerings-tussenpersonen NVA heeft gekregen naar aanleiding van de voorgenomen fusie met de NMB Postbank.

'Er zijn erg veel tussenpersonen die aan de fusie consequenties verbinden', zegt mr. H. Scheffer, directeur van de NVA. Van een georganiseerde boycot is weliswaar geen sprake, maar veel van de 950 individuele leden van de NVA bekijken opnieuw hun vaste relatie met Nationale-Nederlanden, aldus Scheffer.

Nationale-Nederlanden is nu nog voor het grootste deel van de omzet in Nederland afhankelijk van de tussenpersonen. Na de fusie zal de verzekeraar echter de Postbank als afzetkanaal gebruiken. 'De grootste partij in Nederland keert zich af van het intermediair. Door die keuze is er een vertrouwenscrisis ontstaan die nu langzaam bij onze leden doordringt', aldus Scheffer. Volgens de NVA-directeur kan het op grote schaal afkeren van Nationale-Nederlanden van tussenpersonen de voordelen van de fusie met de NMB Postbank beperken.