Alcoholverbod zeevaart veiliger voor off shore

AMSTERDAM, 14 nov. Afgezien van het voorkomen van ongelukken met olieplatforms zoals op de Britse Piper Alpha in 1988 kan er aan de veiligheid bij de olie- en gaswinning op zee nog heel wat worden verbeterd. Ir. D. Swart, technisch directeur van Neddrill Nederland, pleitte vanochtend op het congres Holland Off Shore voor een absoluut verbod op alcoholgebruik voor zeevarenden.

Ook moet er volgens Swart een verkeerscontrolesysteem op de Noordzee komen. Het is dringend nodig om de veiligheidsvoorschriften voor de gehele Noordzee in Europees verband te harmoniseren. Dat zal leiden tot een doelmatiger en beter veiligheidssysteem voor alle betrokkenen in de off shore. Onpraktische voorstellen als een achturige werkdag moeten geen deel uitmaken van een nieuw Europees wettelijk systeem, vindt hij.

Het gevaar van aanvaringen is volgens Swart een uitgesproken risico voor zowel de beheerders als de operators van boorplatforms. De meeste platforms staan op plaatsen in de Noordzee waar zeer veel scheepvaartverkeer is, 'soms met gezagvoerders met dezelfde geestelijke conditie als die van de kapitein van de Exxon Valdez'. Ook varen de schepen vaak zonder kaarten waarop de lokaties van boorplatforms goed zijn aangegeven. De afgelopen jaren zijn twee schepen in aanvaring gekomen met boorplatforms en deden zich verscheidene bijna-ongelukken voor, zei Swart.

De directeur-generaal energie van het ministerie van economische zaken, mr. C. Dessens, zei dat het huidige prijsniveau voor olie een stimulans zal betekenen voor de off shore-industrie. Hij voorspelde dat de exploratie-activiteiten op het Nederlandse deel van het continentaal plat nog enige jaren op het huidige niveau kunnen doorgaan. In de volgende (achtste) ronde voor de uitgifte van boorconcessies heeft Nederland volgens Dessens' verwachting geen nieuwe winningslokaties voor olie en gas meer aan te bieden, en zal het alleen gaan om eerder ontdekte bronnen.

De directeur-generaal verzette zich fel tegen het voorstel van EG-commissaris voor energiezaken Cardoso e Cunha de gasprijs los te koppelen van de olieprijs om de consument te ontzien. 'Dat betekent dat je wel wilt profiteren van lage prijzen, maar in slechte tijden niet meedoet. Ik ben voor handhaving van het marktprijssysteem in goede en slechte tijden, dat is beter voor zowel de consument als de producent.'

De off shore-industrie zal volgens Dessens de komende jaren een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het zoeken naar nieuwe energiebronnen, vooral olie en gas, om de toenemende afhankelijkheid van olie uit de OPEC-landen te keren.