Akkoord Praag bezweert gevaar van een crisis

PRAAG, 14 nov. Een voorlopig akkoord over een herverdeling van de bevoegdheden van de centrale regering in Praag heeft gisteren in Tsjechoslowakije een constitutionele crisis voorkomen.

Tijdens een marathonzitting van elf uur werden gisteren de leiders van de Tsjechische, de Slowaakse en de Tsjechoslowaakse regering het in principe eens over een wetsontwerp dat bepaalt dat de federale eenheden, de Tsjechische Landen en Slowakije, een groot aantal aangelegenheden zelf mogen regelen. Al aan het begin van het overleg werd men het eens over zaken als de eigendomsrechten op staatsbezit, de financiele en begrotingswetgeving, het buitenlands beleid, de buitenlandse handel, de belastingheffing en het bankwezen. Later werd ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de verantwoordelijkheden op het gebied van transport, communicatie en de douane.

Nog niet alle punten zijn ten volle opgelost, maar zowel de Tsjechische als de Slowaakse vertegenwoordigers uitten zich tevreden. Men was het er in elk geval over eens dat het gevaar van een crisis is afgewend. Slowakije heeft de afgelopen maanden aangedrongen op de herverdeling. Daarbij werd de regering van de Slowaakse premier, Meciar, opgedreven door een steeds krachtiger nationalisme bij de bevolking. In Slowakije zijn de afgelopen maanden diverse nationalistische partijen opgericht. Ze hebben een aanzienlijke aanhang onder de bevolking; sommige van die partijen streven openlijk naar de afscheiding van Slowakije. In Bratislava wordt gevreesd dat die partijen grote winst gaan boeken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 23 en 24 november.

De Tsjechoslowaakse premier, Calfa, zei na afloop van het beraad dat 'er geen controversiele punten' meer zijn. Meciar leek minder optimistisch: 'Het veranderen van de grondwet is niet mogelijk in een dag. De (Slowaakse) regering moet dit materiaal nog bespreken en ik weet niet wat de uitkomst wordt', zo zei hij. De leider van de Slowaakse christen-democraten, Carnogursky, noemde het resultaat echter 'het best mogelijke'.

De Slowaken hebben niet op elk punt hun zin gekregen. Zo krijgen ze geen eigen centrale bank en geen eigen ministerie van buitenlandse zaken.

De nieuwe wetgeving moet nog deze maand worden goedgekeurd om in januari van kracht te worden, zoals de bedoeling is. (AP)