Verzet groeit tegen fusie 'Nationale'

ROTTERDAM/NEW YORK, 13 nov. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) overweegt zich, samen met een aantal andere professionele beleggers, te verzetten tegen de voorgenomen fusie tussen het verzekeringsconcern Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank. Dat heeft een woordvoerder van het ABP vanochtend desgevraagd meegedeeld.

Ook verscheidene Amerikaanse aandeelhouders in Nationale-Nederlanden en niet overtuigend. Zij zeggen hun aandelen niet te zullen aanbieden zolang de twee concerns niet uitleggen hoe de beleggers beter worden van een fusie.

Vorige week maakte de Zwitserse herverzekeringsmaatschappij Schweizerische Ruck al bekend 'nauwelijks genegen' te zijn haar aandeel van tien procent in Nationale-Nederlanden af te staan.

Niet bekend

Het ABP was vandaag met een selecte groep institutionele beleggers, waaronder de Robeco-Groep, te gast bij Nationale-Nederlanden om een nadere toelichting op de fusie te krijgen. De omruilverhouding voor de aandelen Nationale-Nederlanden in de nieuwe combinatie bevalt de grotere aandeelhouders allerminst en ook over de toekomstige winstcapaciteit van de nieuwe groep bestaan twijfels.

'Het gevoelen bestaat dat de aandeelhouders Nationale-Nederlanden er niet zo goed van af komen', zo verwoordt drs. G. T. van Wakeren, belegger bij het pensioenfonds van de Nederlandse Spoorwegen, de kritiek die is gebaseerd op de beperkte informatie die tot nu toe is verstrekt. Vooral het geringe inzicht in de reserves van de bank en de verzekeraar van belang voor de ruilverhouding in de nieuwe combinatie speelt de beleggers parten.

Pag. 13: Kritiek belegers op fusie Nationale; 'Nat-Ned heeft niet duidelijk gemaakt hoe door fusie winst wordt verbeterd 'Nationale-Nederlanden heeft niet duidelijk gemaakt hoe door de fusie de winst kan worden verbeterd', zei gisteren David Herro, die beleggingen beheert voor de staat Wisconsin en ongeveer 100.000 aandelen Nationale-Nederlanden in portefeuille heeft. 'De winstverbetering hoeft niet in een of twee jaar, maar ze hebben zelfs niet beargumenteerd hoe het over drie tot vijf jaar tot resultaatverbetering kan leiden. Mensen fuseren veel te vaak gewoon om maar groter te worden, om de sex appeal. Als het gewoon een defensieve zet is, een 'strategische zet' zoals dat vaak in Europa wordt genoemd, dan heeft het geen winstdoel.'

Herro en twee andere institutionele beleggers gingen gisteren uitgebreid in op de voorgenomen fusie. Hun pakketten zijn niet bijzonder groot tussen 40.000 en 750.000 aandelen en ze zijn ook niet noodzakelijk representatief voor andere Amerikaanse aandeelhouders. Maar ze verwoorden wel de twijfels en de vragen die de fusie-aankondiging bij aandeelhouders, verzekeraars en andere geinteresseerden heeft opgeroepen.

'Ik kan de motivering van partijen niet begrijpen', zei Eyk de Mol van Otterloo, partner in Grantham, Mayo, Van Otterloo, een beleggingsfirma in Boston. 'Ze hebben die zelf ook niet gegeven. De reden die ze hebben opgegeven is belachelijk', zei hij, doelend op het argument dat Nat-Ned zijn verzekeringen via NMB Postbank zal kunnen verkopen.

'Nationale-Nederlanden is nou niet bepaald een bedrijf dat moeite heeft zijn produkten te distribueren of klanten te vinden. Ze zijn het best bekende bedrijf in de verzekeringswereld', aldus Van Otterloo.

Dus, redeneert Van Otterloo, moet er een andere reden zijn voor de fusie; maar hij snapt niet welke.

'Ik zie het voordeel niet, wie er beter van wordt', zei hij gisteren. 'Ik zie ook geen voordeel voor de aandeelhouders. Ik zie ook voor geen van beide partijen synergie. Het lijkt wel alsof de overneming gewoon plaatsvindt omdat zij op de drempel lag.'

Van Otterloo heeft aandelen in beide concerns, ter waarde van 20 miljoen dollar elk, ofwel twee pakketten van ruwweg 700.000 tot 850.000 stuks.

Herro zegt over het distributie-argument: 'Ze hadden net zo makkelijk een marketing-overeenkomst kunnen sluiten.' Nationale-Nederlanden heeft al een grote groep trouwe klanten; Herro vindt dat het concern moet uitleggen hoe het denkt dat de eventuele extra inkomsten opwegen tegen de kosten van het aantrekken van nieuwe klanten (die overnamesom van NMB).

Dan Jaworksi, beleggingsbeheerder voor het verzekeringsconglomeraat Principal Financial Group, maakt zich zorgen over de snelheid waarmee deze fusie zou volgen op de NMB Postbank fusie. 'Je moeten nu drie bedrijfsculturen zien te combineren', zei hij.

Alle drie de beleggers beschouwen de fusie als een overname van NMB Postbank door Nationale-Nederlanden. Sommigen vinden dat de aandeelhouders Nationale-Nederlanden er slecht af komen, omdat zij toekomstige winsten moeten delen met aandeelhouders NMB, en omdat de NMB-houders tien gulden per aandeel extra krijgen.

Daartegenover kan worden aangevoerd dat Nationale nog steeds minder betaalt dan in een regelrechte overname het geval was geweest. De beurs trok de koers van NMB na het bod tien procent omhoog, maar bij een overname had Nationale Nederlanden een nog veel hogere premie op de koers moeten bieden. Zo bezien krijgt Nationale Nederlanden betrekkelijk goedkoop een bank in handen.

Maar dat laat de vraag onbeantwoord: wat heeft Nationale-Nederlanden aan een bank?

Jaworski zei dat als hij nu moest beslissen, hij zijn 40.000 stukken Nat-Ned niet zou aanbieden. Gevraagd of hij een hogere prijs wilde, of een duidelijke visie voor de nieuwe combinatie, zei hij: 'Een grondiger uitleg van wat ze proberen te doen, wat hun strategische richting is'.

De drie gisteren geinterviewde Amerikaanse beleggers hebben Nationale-Nederlanden gekocht voor de lange termijn, als een goedkoop stuk met een redelijk rendement. Als de fusie doorgaat krijgen zij aandelen in een nieuwe, bijna even goedkope entiteit. Dus hun zorgen richten zich minder op de prijs die ze krijgen voor hun stukken, dan over het kennelijk gebrek aan visie in het management van Nationale en NMB Postbank.

Geen van drieen zegt tot nu toe te hebben gesproken met Nationale-Nederlanden of met NMB Postbank, en bij gebrek aan antwoorden woekert de speculatie. Als het een fusie is en geen overname, dan moeten beide partijen er voordeel bij hebben. Wat is het voordeel voor NMB? Werd NMB Postbank misschien bedreigd met een vijandige overname uit het buitenland? 'Als dat zo was hadden ze Scherpenhuijsen veel meer onder druk kunnen zetten, in plaats van zo'n rare prijs te betalen', aldus een Nederlandse verzekeringsdeskundige. Was NMB Postbank met een andere verzekeraar in onderhandeling? 'Iedereen in Nederland heeft met iedereen gepraat', zegt dezelfde verzekeraar.

Een andere vraag die aandeelhouders Nationale-Nederlanden bezighoudt is waarom het verzekeringsconcern de leiding over twee jaar overdraagt aan bankiers. In 1993 immers zal het voorzitterschap van zowel bestuur als raad van commissarissen worden overgenomen door mensen van de NMB Postbank.