Spitstoeslag voor auto's krijgt steun Kamerleden

DEN HAAG, 13 nov. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de invoering van een spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting. Tijdens een forumdiscussie gisteren in Den Haag toonden vertegenwoordigers van CDA, PvdA en Groen Links zich voorstander van dit systeem.

De spitstoeslag is een van de maatregelen die minister Maij-Weggen (verkeer) de komende jaren in petto heeft om haar beleid te financieren. Vorige maand stuitte een andere maatregel, verhoging van de benzine-accijns, op verzet in de Tweede Kamer.

Het Kamerlid Castricum (PvdA) zei dat de spitstoeslag 'geen administratieve rompslomp' moet geven, maar bleek verder bereid over de twijfel heen te stappen die hij eerder dit jaar tentoonspreidde. Op het ministerie van verkeer wordt het voorstel voor de spitstoeslag uitgewerkt, die volgens de kabinetsplannen medio 1992 wordt ingevoerd.

De bedoeling is dat alleen wie elk kwartaal een toeslag op de wegenbelasting betaalt tijdens de spitsuren mag autorijden. Gestudeerd wordt op de mogelijkheid van een incidentele toeslag wanneer iemand een bepaalde dag toch in de spits wil of moet rijden zonder dat hij eerder een heffing heeft betaald. VVD en D66 zijn tegen de toeslag, omdat daarmee de vaste en niet de variabele autokosten worden verhoogd.

Tijdens het forum, georganiseerd door de organisatie Wijs op Weg, werd een onderzoek gepresenteerd van het Centrum voor energiebesparing waarin staat dat extra accijnsverhogingen in Nederland ook binnen de marges die in de EG zullen worden afgesproken, mogelijk blijven. Dat bracht de Kamerleden Van Vlijmen (CDA) en Jorritsma (VVD) niet tot de conclusie dat de accijnsverhoging van acht cent nu toch moet worden doorgevoerd. Castricum daarentegen vindt dat de accijnzen best omhoog kunnen. Maar de PvdA'er voegde eraan toe hiermee slechts zijn persoonlijke mening te geven en geen fractiestandpunt.