Simons: toch akkoord met apothekers

DEN HAAG, 13 nov. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft de apothekersorganisatie KNMP vanochtend laten weten de Meerjarenafspraak farmaceutische hulp toch te zullen ondertekenen. In dit convenant wordt een groot aantal materiele zaken met de apothekers geregeld.

Nadat vrijdag was gebleken dat WVC het stuk nog niet wilde ondertekenen, was binnen de apothekersorganisatie grote onrust ontstaan. Het hoofdbestuur van de KNMP vergaderde vanochtend met de voorzitters van de afdelingen uit het land over de zaak. Met het oog op die vergadering werd gisteravond opheldering geeist van de kant van WVC.

Zou de bewindsman vanochtend niet hebben laten weten akkoord te gaan met de Meerjarenafspraak, dan dreigden de apothekers hun medewerking aan het Geneesmiddelenvergoedingssysteem op te schorten. Dat systeem wordt nog steeds geacht op 1 januari van kracht te worden, maar alle partijen gaan er nu vanuit dat het 1 april zal worden.

Bij het nieuwe systeem wordt uitgegaan van ijkprijzen. De patient zal extra moeten betalen als hij iets duurders dan de 'ijk' voorgeschreven krijgt. Simons stuurt de definitieve versie van het plan vanavond naar de Tweede Kamer. De voorzitters van de KNMP-afdelingen nemen het de bewindsman wel kwalijk dat hij het plan presenteert voordat de partijen het hebben kunnen toetsen op eerder geformuleerde bezwaren. Van opschorting aan medewerking is echter geen sprake meer, Simons heeft toegezegd geld vrij te maken voor de Meerjarenafspraak.