Pleidooi Stekelenburg krijgt bijval

AMSTERDAM, 13 nov. FNV-voorzitter J. Stekelenburg heeft gisteren op het FNV-congres in Amsterdam brede steun gekregen van de FNV-bonden voor zijn pleidooi voor behoud van de koppeling tussen uitkeringen en loonontwikkeling in de marktsector.

'Als het kabinet de koppeling loslaat, laat het zijn bestaanszekerheid los', zei voorzitter C. Vrins van de FNV-ambtenarenbond AbvaKabo. 'Wij moeten als FNV keihard vasthouden aan de koppeling', aldus Vrins. 'Mocht het aantal mensen dat van een uitkering moet leven sterk toenemen, dan dienen de lasten daarvan over de gehele bevolking te worden gespreid', meende Vrins.

Voorzitter B. van der Weg van de Industriebond FNV zei 'met verbazing' kennis te hebben genomen van 'het onheil dat politici, ministers en ondernemers over ons hoofd hebben uitgestort'. 'Als vakbondsman in de industrie constateer ik dat het nog steeds goed gaat in de meeste sectoren.'

De aangekondigde massa-ontslagen bij bedrijven als Philips, DAF, Volvo en Oce-van der Grinten betreffen volgens hem 'incidenten'. 'De trend voor de industrie gaat omhoog', aldus Van der Weg. Hij ziet in de economische ontwikkeling geen aanleiding de voor volgend jaar gestelde eis van vier procent loonsverhoging te matigen. 'We laten ons geen recessie aanpraten.'

R. Vreeman, voorzitter van de Vervoersbond FNV, bestempelde de dreiging met ontkoppeling tot 'baarlijke nonsens'. 'De koppeling staat of valt niet met de loonontwikkeling, maar eerst en vooral met de werkgelegenheidsontwikkeling. Daarbij moeten de werkgevers onder druk gezet worden. Zij zijn het die voor een paar miljoen arbeidsplaatsen moeten zorgen. Hoe? Door ze duidelijk te maken dat je bij het scheppen van arbeidsplaatsen een instrument als herverdeling van arbeid niet kunt overslaan', aldus Vreeman. Hij zei de 'nieuwe flinksheid' waarmee door politici recentelijk werd gehamerd op het bestrijden van uitkeringsfraude node te missen in hun benadering van de werkloosheid.

Stekelenburg had het kabinet in zijn congresrede gisterochtend gewaarschuwd niet te 'sjoemelen' met de koppeling om de financiele problemen van de overheid te verlichten. Dat zou in strijd zijn met de afspraken die eind vorig jaar tussen kabinet en sociale partners zijn gemaakt. Toen werd overeengekomen dat alleen ontkoppeld mag worden als de marktsector de loonstijging niet matigt of als het aantal uitkeringsgerechtigden sterk toeneemt. Introductie van een nieuwe uitzondering (budgettaire moeilijkheden van het rijk) is voor de FNV niet acceptabel, aldus Stekelenburg.