Overplaatsen agenten opnieuw ter discussie

DEN HAAG, 13 nov. De ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) zijn bereid hun plannen om de komende jaren 400 rijkspolitiemensen over te plaatsen naar de grote steden te heroverwegen.

Een motie van CDA en PvdA waarin wordt verzocht om nader overleg met de Tweede Kamer op dit punt werd gisteren door de ministers gehonoreerd. In december volgt nieuw overleg met de Kamer. De regeringspartijen zijn ongerust over de onderbezetting bij de rijkspolitie. Vooral in de rang van wachtmeester zijn grote tekorten. Bij sommige districten bedragen die 25 procent.

Minister Dales zei zich zorgen te maken over de honderden vacatures die ontstaan in de gemeentelijke politiekorpsen in de grote steden. Dales signaleerde een grote trek van het westen naar het noorden en oosten van het land.

De minister vindt het niet goed dat korpsen elkaar op de arbeidsmarkt beconcurreren door met extra premies te lokken. Gemeenten zouden wel via bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van huisvesting ervoor kunnen zorgen dat agenten niet vertrekken.

Dales kondigde eveneens aan dat zeventig mensen van de luchthavenpolitie en marechaussee worden bijgeschoold om als agent in de grote steden te werken. Over verdere inzet van marechaussees wordt nog overlegd met minister van defensie Ter Beek.