Olievlek in zee is veroorzaakt door een Bulgaars schip

DEN HAAG, 13 nov. Het Justitieel opsporingsteam milieudelicten Noordzee heeft onder leiding van de Groningse officier van justitie J. J. J. Wubben vastgesteld dat de eerder deze week gesignaleerde olievlek in de Noordzee waarschijnlijk is veroorzaakt door het Bulgaars vrachtschip Shipka.

Dat heeft woordvoerder W. Ermers van het team meegedeeld.

Het schip is inmiddels de haven van Hamburg binnengelopen. Deskundigen van de Scheepvaartinspectie en de Rijkspolitie zijn naar Hamburg onderweg voor nader onderzoek.

Zondagavond meldde een sportvisser dat hij ten noorden van Schiermonnikoog een grote olievlek had waargenomen. Per vliegtuig werd vastgesteld dat boven Vlieland nog een veel grotere vlek in zee dreef met een een lengte van vijftig kilometer. Daarop werd het oliebestrijdingsvaartuig Smal Agt van Rijkswaterstaat naar de plek gedirigeerd. Bij aankomst bleek overigens dat de vlek geen twee kilometer breed was zoals eerder werd gemeld, maar slechts tweehonderd meter.

De olievlek is in de loop van vandaag door golfslag opgebroken en verwaaid. Het oliebestrijdingsvaartuig is niet in aktie behoeven te komen en is inmiddels op weg naar huis. De bemanning van de Smal Agt heeft wel monsters genomen voor de bewijsvoering tegen het nu verdachte Bulgaars schip.

Er is volgens Rijkswaterstaat door de zuidelijke wind geen moment gevaar geweest dat de olie de Waddeneilanden of de Waddenzee had bereikt.

Niet bekend

De directie Noordzee heeft vanochtend besloten dat bij de kapitein of de reder van het schip in ieder geval een civiele schadeclaim zal worden ingediend. Of ook strafrechtelijke stappen zullen worden ondernomen zal pas na het onderzoek in Hamburg worden bekeken. Volgens Ermers moet de schade voor de Nederlandse overheid zeker op 100.000 gulden worden begroot.

'Gelukkig was er sprake van een vluchtige brandstof, dus het grootste gedeelte is al verdampt en de rest is door de zee uit elkaar geslagen en afgebroken. In Hamburg moet worden uitgezocht of de kapitein van het schip iets kan worden verweten. De resultaten zullen in het team worden besproken', aldus Ermers.