Nieuwe Amerikaanse wet bevordert handel in schone lucht

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat zijn het onlangs eens geworden over een Clean Air Act die ervoor moet zorgen dat de Amerikaanse lucht na het jaar 2000 een stuk frisser zal zijn. De wet zal de komende tien jaar geleidelijk in werking treden. De Clean Air Act moet de smog in de grote steden tegengaan en stelt maxima aan de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en stoffen die zure regen veroorzaken.

De regels zijn zeer streng. De produktie van moeilijk afbreekbare stoffen als CKF's en tetra zal met ingang van 2000 geheel verboden worden, twee jaar later mag geen methylchloroform worden gemaakt en in 2030 moeten de fluorkoolwaterstoffen verdwijnen. Van in totaal 189 chemische stoffen zal de uitstoot met 90% moeten worden verminderd.

De wet legt veel nadruk op economische stimulansen. Energiecentrales moeten in 2000 hun uitstoot van zwaveldioxyde gehalveerd hebben, maar een centrale die onder de norm komt mag het verschil verkopen als 'schone lucht krediet' aan een centrale die de norm net niet haalt, een pas gebouwde centrale bijvoorbeeld. Op deze manier wordt het aantrekkelijk gemaakt technologisch voorop te lopen. Voor het verhandelen van die kredieten zal een markt worden opgezet.

De wet kent ook negatieve sancties: de 'Environmental Protection Agency', de organisatie die op de de naleving van de milieuwetten toeziet, kan voor elke overtreding een boete van maximaal 25.000 dollar per dag opleggen en de directie van een vervuilend bedrijf riskeert gevangenisstraf. (Chemisch Weekblad)