Justitie wil bij gevangenis taken verzelfstandigen

DEN HAAG, 13 nov. Het ministerie van justitie overweegt bepaalde werkzaamheden bij gevangenissen, jeugd- en tbs-inrichtingen en bij de Raden voor de Kinderbescherming te verzelfstandigen.

Het departement wil bekijken in hoeverre taken zoals beveiliging, schoonmaak en catering in gevangenissen niet beter en goedkoper gedaan kunnen worden door particuliere instellingen. Bij de kinderbescherming wordt gedacht aan het afstoten van taken op bijvoorbeeld het gebied van het innen van alimentatie voor kinderen.

De medewerkers van het ministerie van justitie zijn gisteren per brief over het voornemen geinformeerd. De plannen maken deel uit van de zogeheten grote efficiency-operatie waarbij per departement wordt bekeken in hoeverre ministeries doelmatiger en goedkoper kunnen werken.

Bij de Raden van de Kinderbescherming zijn de plannen slecht gevallen. Directeur van de Raad in Alkmaar mevr. mr. A. Bijleveld zegt dat de 'uiterst vage' aankondiging 'tot grote verontrusting' heeft geleid. Mr. W. B. Bavinck, secretaris van de Vereniging van directeuren van de Raden, zegt dat er volgende week door de Raden spoedoverleg over de plannen zal worden gehouden. Volgens hem staat de positie van zo'n tweehonderd financiele medewerkers van de Raden voor de Kinderbescherming op de tocht.

Raden voor de Kinderbescherming vervullen nu een in de wet geregelde incassotaak betreffende de alimentatie die na echtscheidingen voor kinderen moet worden betaald. Een taak die volgens Bavinck nauw verbonden is met het adviseren en voorlichten van de rechtbank en daarom niet eenvoudig te verzelfstandigen is.

Bavinck wijst er op dat de plannen ook 'absoluut geen bezuiniging zullen opleveren'. Een onderzoek van een particulier onderzoeksbureau dat vorig jaar is gehouden, zou dit hebben vastgesteld. 'Wat dit plan dus met efficiency te maken heeft, is ons absoluut een raadsel.'

In het gevangeniswezen worden de plannen in principe wel aanvaard. 'Hoe meer gevangenissen als een bedrijf worden gezien en worden losgekoppeld van de ambtenarij zodat we niet meer voor elke scheet in Den Haag moeten aankloppen, hoe beter het is', zegt P. F. J. Koehorst, voorzitter van de vereniging van gevangenisdirecteuren.

Koehorst vindt dat de plannen geheel passen in het beleid van deconcentratie waarbij getracht wordt lokale instellingen zoveel mogelijk zelstandig te laten opereren. 'Wij krijgen bepaalde doelstellingen opgelegd en een jaarbudget tot onze beschikking. Aan het eind van het jaar leggen we dan verantwoording af', zegt Koehorst.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie zegt dat niet op voorhand de bedragen vast staan die de efficiency-operate moeten opleveren. 'Er moet vrij ontspannen naar de mogelijkheden worden gekeken.' Het onderzoek van Justitie zal beginnen zodra de ministerraad er mee heeft ingestemd. Het departement hoopt de studie dan omstreeks de jaarwisseling af te ronden.

    • Marcel Haenen