Gouda Vuurvast

Door enige vertraging bij de uibreiding van de tunnelovencapaciteit is de produktie bij Gouda Vuurvast in het derde kwartaal van dit jaar meer achtergebleven dan aanvankelijk was voorzien. Hoewel het tweede halfjaar zeker een positieve bijdrage aan het resultaat zal geven, zal de bij het halfjaarbericht uitgeproken verwachting van een ongeveer gelijke winst dit jaar als in 1989 niet geheel bewaarheid worden, aldus het bedrijf.

Gouda Vuurvast meldde in september al, dat het resultaat in het tweede halfjaar lager zou zijn dan in de eerste zes maanden. Daardoor zou na een goed eerste halfjaar (winst plus 30 procent) het resultaat over het hele jaar rond de fl. 3,7 miljoen van 1989 uitkomen.