Friese boeren voor het verminderen van steun

LEEUWARDEN, 13 nov. De GATT-onderhandelingen bieden de Nederlandse landbouw meer voordelen dan nadelen. Dat vindt voorzitter P. Miedema van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB).

Gisteravond op de algemene najaarsvergadering van zijn organisatie in Leeuwarden zei hij dat het in het internationale handelsoverleg van de GATT niet alleen gaat om vermindering van handelsverstorende subsidies, maar ook om het verkrijgen van betere toegang tot de markten van de aangesloten landen. 'Dit aspect blijft onderbelicht en dat is jammer, want we zitten te springen om nieuwe afzetmogelijkheden van onze kwaliteitsprodukten. Als er geen GATT-overeenkomst komt, blijven nieuwe afzetkansen buiten zicht en zal zelfs de bestaande export door internationale handelsconflicten worden bedreigd', aldus Miedema.

De Friese voorzitter van de CBTB zei te vrezen dat het Europees landbouwbeleid tot 'sociaal beleid' vervalt met sociale steun voor de landbouwbevolking. 'Dat betekent armoede op lange termijn. De kansen die er zijn als de GATT-onderhandelingen slagen zijn groter dan de nadelen van een verminderde prijsondersteuning op landbouwprodukten. Natuurlijk is minder steun niet leuk, maar voor wie op zijn krent blijft zitten, zullen de negatieve aspecten overheersen. Maar dat past niet bij een moderne ondernemer in 1990.'

In Nagele (Noordoostpolder) kwamen eveneens gisteren de 'dissidente' verontruste akkerbouwers bijeen, die zich verzetten tegen vermindering van de EG-subsidies. Zij willen dat de drie centrale landbouworganisaties (waaronder de CBTB) bij de minister aandringen op onder andere prijsverhoging van de zogenoemde marktordeningsgewassen (gewassen waarvan Brussel de prijzen ondersteunt) en een effectieve produktiebeheersing van graan door binnen de EG quota in te stellen.

Volgens de Friese actieleider E. Vogels heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zich aangesloten bij de akkerbouwers. Komende week plaatsen ze op verschillende plaatsen in Nederland in totaal 150 grote borden met diverse teksten om de problematiek van de akkerbouwers onder de aandacht van het publiek te brengen. Volgens Vogels worden de actieleiders binnen de landbouworganisaties beschouwd als 'een straatterreurgroep': 'Wij willen een horzelfunctie vervullen binnen de CLO's. We geven ze nog een kans om ons standpunt aan de minister kenbaar te maken.' Mocht dit niet tot resultaat leiden dan willen de akkerbouwers over enkele maanden op diverse plaatsen prikacties houden.