Explosieve groei van inkomsten betaald voetbal

ZEIST, 13 nov. Struikelde het vorige sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB onder leiding van Andre van der Louw uiteindelijk over een verlies op de EK-afrekening van 80.000 gulden, de club van Martin van Rooijen zal dit niet overkomen. Het in sportief opzicht voor de KNVB zo teleurstellend verlopen WK-voetbal is afgesloten met een batig saldo van drie ton.

Maar Van Rooijen c.s. hadden gisteravond tijdens het informele beraad met de clubs en de be langenorganisaties uit het betaalde voetbal nog mooiere cijfers ter beschikking. Alleen aan sponsoring, bordreclame en televisiecontracten denkt de KNVB volgend jaar 16,7 miljoen gulden over te houden. Dat bedrag betekent een ruime verdubbeling ten opzichte van 1989 (7,5 miljoen) en houdt tevens een explosieve groei in ten opzichte van de 11 miljoen gulden van dit jaar.

Voor een dergelijk voortvarend beleid hadden de vertegenwoordigers van de betaalde voetbalclubs volgens KNVB-bestuurslid Van Hilten, belast met commerciele zaken, wel een applausje over. Dat voorzitter Van Rooijen zijn 'eigen' acountantsbureau als hoofdsponsor heeft aangebracht voor het Nederlands elftal bleek daarbij niemand te deren. Van Hilten: 'Laat mij die vraag maar beantwoorden. Een conflict of interest is een ernstige zaak waar best vragen over mogen worden gesteld. Maar noch het bondsbestuur van de KNVB, noch het sectiebestuur, noch de clubs, noch de sponsor zelf, maken zich zorgen over eventuele verstrengeling van belangen.'

Veiligheid

De bijeenkomst van gisteravond liep vooruit op de najaarsvergadering van de KNVB op 26 november waar agendapunten als commercie en veiligheid op de velden twee zaken die tot hoogste prioriteit zijn verheven niet als een hamerstuk kunnen worden afgewerkt. Daarom werd gisteravond alvast voorvergaderd en erg lang gepraat over hete hangijzers als de commercie, de professionalisering van het bondsapparaat in Zeist, de kwaliteitsbewaking van het voetbal en de veiligheid. Penningmeester Smits: 'De miljoenen zijn bitterhard nodig om de organisatie te versterken. Wanneer we vooral op het gebied van veiligheid iets met de overheid willen, dan moeten we ook zelf met potten komen.'

Om de benodigde financien te genereren is Van Hilten de afgelopen maanden druk in de weer geweest. Hem staat een bedrijfsmatige aanpak voor ogen. De nieuwe richting die de KNVB heeft ingeslagen bestaat niet uit een 'croupiersmentaliteit van grabbelen en graaien', zoals Van Hilten dat formuleert, maar uit een pragmatische benadering van de geldschieters. Van Hilten: 'We zoeken alleen naar grote bedrijven die we vragen: 'wat is je doelstelling'. Pas daarna gaan we praten. Dan blijkt ook dat de resultaten van het Nederlands elftal niet doorslaggevend zijn. Als een sponsor er bij voorbaat van uitgaat dat Nederland wereldkampioen moet worden, dan hebben beide partijen al verloren. Structureel heb je niets aan dergelijke geldschieters.'

Beschikte de KNVB in het verleden over een hoofdsponsor (Philips) en een aantal subsponsors, onder Van Hilten heeft die structuur zich gewijzigd. De sponsoring is onderverdeeld in diensten (reizen, kleding), terwijl een segmentatie is toegepast voor elememten die zich binnen het betaalde voetbal lenen voor een zelfstandige sponsoring. Daaronder vallen het Nederlands elftal, de eredivisie, de Super Cup, het Olympisch elftal, de KNVB-beker, het jeugdvoetbal en te zijner tijd ook het jeugdplan Nederland. Van al deze zelfstandige elementen is het Nederlands elftal het enige onderdeel dat een hoofdsponsor (Cooper en Lybrand, Dijker, Van Dien) heeft en drie subsponsors (Nationale Nederlanden, PTT Telecom en Philips). De andere elementen hebben alleen maar een hoofdsponsor.

Vitaal

Om de structuur van het bondsbureau in Zeist te verbeteren zal eerst in overleg worden getreden met de ondernemingsraad van de KNVB. Pas daarna kan een blauwdruk worden gemaakt voor een nieuw personeelsbeleid, waarin een nog te benoemen directeur betaald voetbal een vitale plaats moet gaan innemen. Van Hilten: 'De hele verdeling van het geld waarbij de clubs heus niet worden vergeten komt pas aan de orde wanneer het binnen is. Er zullen van onze kant voorstellen komen voor een optimale besteding van de financien. Maar nogmaals, er zijn miljoenen nodig om dringende zaken als veiligheid, betere acommodaties etc, te financieren.'

    • Marc Serné