Chinese propaganda

Natuurlijk heeft China handig gebruik gemaakt van de Golf-crisis om zijn reputatie te verbeteren. Maar is de politiek van Saddam Hussein, zoals NRC Handelsblad-correspondent Willem van Kemenade suggereert in zijn artikel 'Sancties tegen China effectief' (opiniepagina, 30 oktober) nu dan de maatstaf van internationaal 'abject' gedrag geworden? Hoe kan Van Kemenade in vredesnaam het gebruik van gifgas tegen Koerden in Irak erger vinden dan systematisch onderdrukken en volgens sommigen uitmoorden van het Tibetaanse volk? Is het gedrag van China ten opzichte van de eigen bevolking en die van bezette buurlanden dan minder erg, omdat het niet precies dezelfde methoden gebruikt als Saddam? Maakt het echt wat uit of je door gas of een kogel wordt vermoord? En sinds wanneer zijn schendingen van mensenrechten binnenlandse aangelegenheden? Is het platwalsen van studenten een binnenlandse aangelegenheid?

Van Kemenade lijkt een politiek voor te staan waarbij ieder dictatoriaal regime zijn gang kan gaan onder het mom van binnenlandse aangelegenheden. China heeft decennia lang op de meest wrede wijze zogenoemde minderheden en dissidenten kunnen martelen en vermoorden. Volgens schatting zijn meer dan een miljoen Tibetanen omgekomen als gevolg van de Chinese bezetting. Is dat dan niet zo erg omdat er geen gifgas is gebruikt?

Ik ben blij dat Van Kemenade zo overtuigd is dat de situatie in China ten goede is gekeerd. Maar waarop baseert hij zijn positieve indruk? De berichten over de mensenrechten in China zijn verre van rooskleurig. En de situatie in het bezette Tibet is er sinds vorig jaar maart zeker niet op vooruitgegaan. Weliswaar is de staat van beleg formeel opgeheven, maar alle berichten uit Tibet wijzen erop dat er niets is veranderd. Grote aantallen Tibetanen zitten nog steeds gevangen. Er is in Lhasa nog steeds een zeer massale aanwezigheid van para-militaire troepen. In de afgelopen maanden zijn er weer veel arrestaties geweest maar ondanks de hevige repressie blijven Tibetanen demonstreren. Vooral tegen kloosters is de afgelopen maanden fel opgetreden. Tientallen nonnen uit kloosters in de omgeving van Lhasa werden in september gearresteerd om te voorkomen dat ze zouden demonstreren op de politiek belangrijke dagen 27 september en 1 oktober. Met grote parades met troepen en tanks en laag over de stad vliegende Migs proberen de Chinezen de Tibetanen te intimideren, zoals bijvoorbeeld op 27 september gebeurde.

Wat is er dan wel in China 'ten goede gekeerd'? Men heeft de deur weer opengegooid voor Westerse investeerders. Men is weer terug bij de 'status quo ante' Tien an Men, op economisch terrein. Maar op ideologisch terrein is er weinig reden tot optimisme. De retoriek van de partij lijkt direct afkomstig uit de jaren van de Grote Proletarische Culturele Revolutie. En de ervaring uit die tijd leert dat dat niet veel goeds betekent. Een intern partijdocument uit de zogeheten Autonome Prefectuur Ganze in de voormalige Tibetaanse provincie Kham wijst op een verscherping van de onderdrukking, vooral op het terrein van de vrijheid van godsdienst. De religie die 'op natuurlijke wijze zal uitsterven' moet weer een handje worden geholpen , zo blijkt uit dit document.

Terecht merkt Van Kemenade op dat 'ideologische obsessies botsen met economische realiteiten'. Maar is dat dan reden om te zeggen dat de sancties effect gehad hebben? Dat de situatie van de mensenrechten zo verbeterd is dat ze opgeheven kunnen worden? Wanneer we de situatie in China en de bezette gebieden bekijken, valt er weinig te ontdekken om van Kemenades optimisme te rechtvaardigen. Wellicht zou de 'ervaren toehoorder' Van Kemenade eens een kijkje buiten Peking kunnen gaan nemen. Een bezoek aan Tibet of Oost-Toerkestan zou vruchtbaar kunnen zijn. Niemand ontkent dat intrekking van de sancties en het herwinnen van internationaal respect belangrijke drijfveren zijn van het regime. Het heeft er alles aan gedaan om een rooskleurig beeld te schilderen van de situatie. De Chinezen zijn zeer vaardige propagandisten. Dat is in het verleden wel gebleken toen een hele generatie intellectuelen viel voor het sprookje van de Culturele Revolutie, dat later een horrorverhaal bleek te zijn.