Alders belooft spoed bij apart ophalen afval

DEN HAAG, 13 nov. Minister Alders (milieu) heeft de Tweede Kamer gisteren na sterke aandrang toegezegd 'alles uit de kast te halen' opdat huisvuil zo snel mogelijk gescheiden wordt opgehaald: groente-, fruit- en eventueel tuinafval in een zak en al het overige afval in een andere zak.

Alders wil ervoor zorgen dat een groot deel van het groenten-, fruit- en tuinvuil ('GFT-afval') kan worden hergebruikt.

De minister beloofde dit gisteren de Tweede Kamer nadat die zich zeer teleurgesteld had getoond over zijn beleid. De Kamer sprak in verscheidene moties uit dat Alders meer ernst moet maken met preventie en hergebruik van afval.

Op het ogenblik wordt in 17 gemeenten van meer dan 30.000 inwoners groenten-, fruit- en tuinafval afzonderlijk opgehaald. In zes van de twaalf provincies is daarvan nog geen sprake. Alders had eerder aangekondigd de inzameling van dit afval dat tot compost verwerkt kan worden in 1994 wettelijk te regelen. De minister meende aanvankelijk dat dat niet eerder mogelijk zou zijn omdat de fabricage van speciale vuilnisbakken en de organisatie van de gescheiden vuilophaal veel tijd vergen.

De PvdA en de CDA-fracties namen daar gisteren geen genoegen mee. In een gezamenlijke motie spraken zij uit dat bij de invoering van deze vorm van vuilophaal niet gewacht kan worden op de realisatie van de nieuwe infrastructuur en dat Alders de gescheiden inzameling spoedig met de provincies en gemeenten moet regelen. D66 meent dat het huisvuil al vanaf 1 januari 1991 gescheiden moet worden opgehaald.

Vrijwel de gehele Kamer vindt dat er sprake van een noodtoestand is en dat er definitief een eind moet komen aan de groei van de afvalberg. Oplossingen moeten volgens de Kamer niet meer gezocht worden in uitbreiding van de capaciteit van de vuilverwerking zoals verbranding, maar allereerst in preventie en hergebruik van afval. Van Alders wordt een veel ambitieuzere aanpak van de afvalproblematiek verlangd.

Volgens het Kamerlid Roosen-Van Pelt (CDA) is de nood zo hoog dat er voor zorgvuldige besluitvorming nauwelijks tijd meer is. Ook zou de minister veel meer haast moeten maken met een beleid om milieuschadelijke produkten of grondstoffen te weren of extra te belasten en met de invoering van terugname- en statiegeldregelingen.

Groen Links dringt in dat verband aan op invoering van een belasting op chloorgebruik. Het Kamerlid Van Rijn-Vellekoop (PvdA) vindt dat er behalve een regeling voor de ophaal van het GFT-afval ook een wet moet komen tegen het overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal, zoals door de milieubeweging is voorgesteld.

Minister Alders zei dat het bedrijfsleven al goede plannen heeft ontwikkeld voor alternatieve verpakkingen. Ook wil hij binnen de EG afspraken maken over de materialen die autofabrikanten mogen gebruiken. Alders denkt aan een speciale sloopregeling waarvoor de kosten bij wijze van heffing in de autonieuwprijs worden opgenomen. In speciale 'sloopstraten' zouden alle onderdelen moeten worden gedemonteerd die na bewerking opnieuw dienst kunnen doen in een autofabriek.