Schipperskinderen.

Schipperskinderen beginnen in het basisonderwijs met een achterstand. Ze blijven vaker zitten en lopen twee keer zoveel kans om naar het speciaal onderwijs te worden verwezen. Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Utrecht naar de integratie van schipperskinderen in het basisonderwijs. Er zijn ongeveer 1.300 schipperskinderen in het basisonderwijs. Veel van hen hebben aangepast kleuteronderwijs gevolgd op zogenaamde ligplaatsscholen. Schipperskinderen gaan pas op hun zesde naar de basisschool.