RSV concern wordt begin 1991 definitief ontbonden

ROTTERDAM, 12 nov. Het Rijn Schelde Verolme concern (RSV) wordt per 1 januari 1991 ontbonden. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering op 27 november moeten de aandeelhouders instemmen met het ontbindingsvoorstel van de raad van bestuur van RSV.

Begin 1983 werd aan RSV en zijn Nederlandse 100-procents deelnemingen surseance van betaling verleend. In april van dit jaar kwam aan die situatie een einde toen schuldeisers akkoord gingen met een betalingsregeling. Zij hebben negentig procent van hun vorderingen uitbetaald gekregen. Het ging hier om een totaal bedrag van ongeveer vijftig miljoen gulden.

Voor de vordering van de Nederlandse Staat is daarbij een uitzondering gemaakt. Van die vordering van ongeveer 875 miljoen gulden zal ongeveer 175 miljoen gulden worden uitgekeerd. Hiervan is al 100 miljoen gulden betaald, het restant moet uit de verdere afwikkeling van de boedel van RSV komen.

Een aparte vennootschap, Cetem Holdings, zal na de ontbinding van RSV het Amerikaanse kolengraafproject afwikkelen en daarna ook worden geliquideerd. RSV verwacht niet dat nog belangrijke baten uit dit project zullen voortvloeien.

Hoewel de aandelen van RSV nog op de incourante markt van de Amsterdamse effectenbeurs worden verhandeld, resteert de aandeelhouders na ontbinding van RSV geen uitkering.