PTT.

PTT Telecom heeft met Swedish Telecom International een gemeenschappelijke onderneming opgericht onder de naam Vesatel. De onderneming gaat zich specialiseren in Vsat-systemen, communicatie met kleine schotels voor satellietontvangst. Vsat-systemen worden vooral gebruikt voor bedrijfsnetwerken. Vesatel is de tweede buitenlandse joint venture van de PTT dit jaar. Het bedrijf verwacht voor het einde van dit jaar nog twee joint ventures met buitenlandse partners te kunnnen bezegelen.

America Fund. Het America Fund heeft in het boekjaar 1989/90 (tot en met 31 augustus) in guldens gerekend een negatief beleggingsresultaat geleden van 21,9 procent. Uitgedrukt in dollars komt de waardevermindering uit op 2 procent bij een daling van de Standard and Poor-index met 8,2 procent. Het fonds werd getroffen door de zware koersinzinking in Wall Street in het najaar en daarna werden ook de volle gevolgen ondervonden van de Golfcrisis. Per saldo liep de intrinsieke waarde van de participaties terug van 354,61 gulden tot 271,17 gulden. Echter, dank zij verdere dividendverhogingen bij ondernemingen waarin het fonds een aandelenbelang heeft, kan het dividend worden verhoogd met 0,40 gulden tot 7,80 gulden. Het vermogen bedroeg op 31 augustus 78,4 miljoen gulden bij 288.949 uitstaande participaties. Hoewel de gevolgen van de Golfcrisis niet zijn te overzien is de beheerder niet pessimistisch. Gerekend wordt op een versoepeling van het rentebeleid in de VS.