PDS geeft 80 procent van vermogen weg

BERLIJN, 12 nov. Om de kiezers voortaan recht in de ogen te kunnen kijken heeft de vroegere regeringspartij van de DDR, de PDS, besloten tachtig procent van haar nominaal vermogen in geld, grond en onroerende goederen aan de gemeenschap over te dragen. Partijvoorzitter Gregor Gysi van de PDS (vroeger SED) heeft dit in het weekeinde meegedeeld na een besloten zitting van het partijbestuur.

In een zeventien pagina's omvattend document stelt de partij haar vermogen per 30 september op 2,278 miljard DM, waarvan 1,9 miljard aan grond en onroerend goed. De werkelijke marktwaarde daarvan is vermoedelijk hoger. 'Om de partij minimaal te laten functioneren', aldus Gysi, behoudt zij 350 miljoen aan liquide middelen en een aantal partijkantoren. Hij meende niet dat de electorale kansen van de PDS op 2 december door het financiele schandaal gedaald zijn.

De PDS kwam vorige maand in het nieuws doordat een aantal vooraanstaande leden langs de weg van ondoorzichtige banktransacties 107 miljoen DM aan het vermogen wilde onttrekken. Het partijvermogen staat, evenals dat van de andere vroegere DDR-partijen, onder curatele van de Treuhand, het overheidsorgaan dat de Oostduitse economie moet privatiseren. De Treuhand zal overigens eveneens zijn goedkeuring moeten hechten aan de thans door de PDS voorgenomen vermogensoverdracht.

Op de persconferentie het afgelopen weekeinde werd niet geheel duidelijk wat er gebeurt met de leningen uit het PDS-vermogen die voor het in werking treden van de curatele zijn verstrekt aan particulieren in de DDR, veelal partijgenoten die een eigen bedrijf wilden opzetten. Enkele aan het licht gekomen contracten maken melding van een jaarrente van slechts drie procent op deze gelden en jaarlijkse aflossingen van een procent van de kredietsom.

De PDS ziet ook bij voorbaat af van partijvermogen in het buitenland, waarvan de omvang niet vaststaat.

Erevoorzitter en voormalig premier van de DDR Hans Modrow heeft inmiddels verzocht van zijn partijfuncties te worden ontheven, liet de PDS gisteren weten. Modrows vertrek houdt naar verluidt geen verband met het financiele schandaal. Als lid van de Bondsdag is Modrow, vorig jaar in Berlijn ingehaald als een hervormingsgezinde communist die de DDR en de heerschappij van de SED kon redden, sinds enkele weken mikpunt van bijna dagelijkse kritiek. Met name wordt hem voor de voeten geworpen dat hij als eerste secretaris in Dresden formeel aan het hoofd stond van de plaatselijke centrale van de Stasi, de geheime politie.

    • Raymond van den Boogaard