Parijs: embargo tegen Irak blijft enige oplossing

PARIJS, 12 nov. Als 'enige reele oplossing' wil Frankrijk 'de kaart van het internationale embargo tegen Irak blijven spelen'. Dit heeft de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, gisteravond gezegd in een tv-vraaggesprek.

Dumas gaf een toelichting op de besprekingen over de Golfcrisis die hij zaterdag had gevoerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot, James Baker. Na afloop van zijn overleg met president Mitterrand en Dumas prees Baker het overleg als 'zeer positief en zeer produktief'. Maar Dumas maakte gisteren duidelijk dat in de Franse opvattingen inzake de Golfcrisis geen wijziging is gekomen.

Voor een ingrijpen door de internationale strijdmacht in de Golf tegen Irak acht Parijs een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad van de VN nodig. 'Niet alles is geoorloofd', zei Dumas in een reactie op de Amerikaans/Engelse opvatting dat op basis van de tien reeds aanvaarde Veiligheidsraadsresoluties inzake de Golf al 'een wettelijke autoriteit' (de Britse premier Thatcher) bestaat voor een militaire interventie.

De eenheid van opvatting tussen Washington en Parijs gaat niet verder dan dat in de woorden van Dumas 'de samenwerking van de internationale gemeenschap inzake Irak tot elke prijs gehandhaafd moet worden'. En: 'Voor een nieuwe resolutie (om militair ingrijpen tegen Irak te legaliseren) is er nog tijd', aldus de Franse minister.

Op zijn persconferentie na zijn overleg in Parijs vermeed Baker elke uitspraak over vragen of de Franse strijdkrachten in Saoedi-Arabie aan de zijde van de Amerikanen, of zelfs onder Amerikaans commando, zouden meevechten als een militair conflict met Irak zou ontstaan. Aan de vooravond van zijn bezoek aan Parijs gaf Baker Amerikaanse journalisten te verstaan dat hij twijfelde aan de vastbeslotenheid van Frankrijk en Syrie als het tot een militaire confrontatie met Irak zou komen. De Amerikaanse minister plaatste Frankrijk, 'bondgenoot van altijd met het op een na belangrijkste militaire contingent in de Golf', op hetzelfde niveau als Syrie, dat Washington 'nog altijd als een terrorist beschouwt', constateerde het dagblad Le Monde zuur.

De Franse premier, Michel Rocard, zei dit weekeinde in Singapore, waar hij op bezoek is, dat een militaire oplossing in de Golf 'onwenselijk is'. Maar hij onderstreepte dat er 'niets mogelijk is zolang er geen einde is gekomen aan de bezetting van Koeweit en niet alle gijzelaars zijn vrijgelaten'.

Dumas zei gisteren dat er 'geen onderhandelingen, geen transactie en dus ook geen prijs' zijn geweest voor de vrijlating van de Franse gijzelaars door Irak. Speculaties dat de Franse oud-minister van buitenlandse zaken Cheysson geheim overleg met Bagdad heeft gevoerd wees Dumas af. Bagdad heeft gezegd dat er wel is gepraat.

    • Jan Gerritsen