Kohl belooft Gorbatsjov bijstand voor Sovjet-militairen in Duitsland

BONN, 12 nov. Voor het eerst van zijn leven heeft Sovjet-president Michail Gorbatsjov zaterdag bauernbratworst, leberknotel en saumagen (varkensmaag) gegeten. Dat deed hij in gezelschap van bondskanselier Helmut Kohl, een zeer gezonde eter die dol is op deze regionale delicatesse uit zijn thuisstaat Rijnland-Palts.

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Duitsland ontving Gorbatsjov zaterdagmorgen in het, net voor 130 miljoen mark gerestaureerde, historische gastenverblijf van de Duitse regering op de Petersberg bij Bonn (in het Zevengebergte) eerst delegaties van de FDP (partijvoorzitter Lambsdorff en minister Genscher) en de SPD (voorzitter Vogel en kanseliers-kandidaat Lafontaine). Kohls CDU had de streng beveiligde route naar de Petersberg voor de zekerheid vooraf laten voorzien van metershoge reclameborden met de tekst: 'Helmut Kohl, kanselier voor Duitsland!'

Op omstreeks vier weken van de Bondsdagverkiezingen (2 december) was het echtpaar Gorbatsjov, steeds op de voet gevolgd door tientallen camera's en microfoons, vervolgens de gast van de Kohls in Rijnland-Palts. De beide leiders bezochten Dudesheim en de oude keizerstad Speijer, waar zij zich tot schrik van het leger veiligheidsfunctionarissen ook onder de omstreeks tienduizend enthousiaste toeschouwers begaven voor wat in Duitsland heet 'ein Bad in der Menge'.

Ook op de tweede dag van zijn bezoek aan het verenigde Duitsland onderstreepte Gorbatsjov in enkele korte toespraken het belang van de goede Sovjet-Duitse betrekkingen. In Dudesheim wenste hij de Duitsers 'heel gewoon menselijk geluk'. Kohl daarop: 'Wij hebben hulp van u gehad, u mag nu op onze hulp rekenen.'

Gorbatsjovs staatsbezoek werd thuis bij Kohl in Oggersheim bij Ludwigshafen afgesloten. De kanselier beloofde zijn gast zo snel mogelijk na de Bondsdagverkiezingen iets te doen aan de omstandigheden waaronder de 380.000 Sovjet-militairen op het gebied van de vroegere DDR leven. Deze militairen, die voor eind 1994 gerepatrieerd moeten zijn, hebben wegens hun krappe soldij sinds de invoering van de D-mark in de toenmalige DDR (1 juli) hun koopkracht nagenoeg verloren. Bovendien zijn de Oostduitsers in het algemeen zeer gebeten op de Sovjet-soldaten, aan wie zij nu duidelijk maken dat zij een leger dienen dat tot voor kort bezettingsleger was. Kohl is van plan om begin 1991 met enkele ministers een aantal Sovjet-kazernes in de gewezen DDR te bezoeken, heette het zaterdag in Oggersheim, waar de Gorbatsjovs tegen zes uur 's middags de terugreis naar Moskou aanvaardden.

    • J. M. Bik