Kamer blijft tegen missie naar Bagdad

DEN HAAG, 12 nov. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer staat nog steeds achter het standpunt van de regering dat geen afzonderlijke missies naar Irak moeten worden gestuurd.

Als er echter met internationale acties niet op korte termijn iets wordt bereikt, 'ontstaat er een nieuwe situatie voor de opstelling die Nederland ten aanzien van het humanitaire probleem van de positie van de gijzelaars moet kiezen', zoals het PvdA-Kamerlid Melkert het vanmorgen behoedzaam uitdrukte.

Het CDA-Kamerlid Gualtherie van Weezel sluit het sturen van een eigen missie naar Irak op termijn niet uit, maar hij wil daaraan pas denken als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Van Weezel acht de Nederlandse houding op dit punt 'indrukwekkender' dan die van Belgie, dat nu toch een missie stuurt. 'We moeten ook de stille diplomatie van Van den Broek in deze zaak niet onderschatten', zei hij.

Tijdens een vertrouwelijk overleg tussen minister Van den Broek afgelopen woensdag met acht Tweede-Kamerleden, die alle fracties behalve de Centrumdemocraten vertegenwoordigden, is afgesproken dat als een van de fracties van de afgesproken lijn zou willen afwijken, zij eerst de andere daarvan op de hoogte stelt. Tot vanmiddag was daarvan nog geen sprake.

Ook de dit weekeinde door de gijzelaars in Irak en Koeweit aan regering en parlement gestuurde brief heeft daarin niet onmiddellijk verandering gebracht. PvdA-woordvoerder Melkert ziet in de bijeenkomst die de EG-ministers van buitenlandse zaken vandaag in Brussel met hun vijf collega's van de Maghreb-landen (Tunesie, Marokko, Algerije, Libie en Mauretanie) een 'laatste gelegenheid' om de gekozen koers 'in overeenstemming te brengen met het doel van het vrijkomen van de gijzelaars'.

In de brief zeggen de gijzelaars dat de regering de plicht heeft Nederlandse burgers te beschermen met alle middelen die haar ter beschikking staan. 'U kunt de Nederlanders niet opofferen voor enige politieke doelstelling, te meer nu al twee EG-landen (Frankrijk en Spanje - red.) hun burgers vanuit Irak hebben kunnen thuisbrengen. De starre houding van de Nederlandse regering lijkt onder de huidige omstandigheden alleen te leiden tot verlenging van onze gijzeling en mogelijk zelfs tot het in gevaar brengen van de levens van de Nederlandse gijzelaars.'

De brief werd dit weekeinde ook voorgelezen voor het NOS-Journaal door een van de gijzelaars, J. Vis.

Pag. 3: v.d. Broek wil steun landen Maghreb

Minister Van den Broek wilde vandaag in Brussel proberen de Maghreb-landen tot steun te bewegen voor een actie van de Verenigde Naties. Deze landen en ook een hele reeks andere die hij namens de EG zou willen aanschrijven, zouden druk op Irak moeten uitoefenen om een VN-missie te ontvangen die over de toestand van de gijzelaars komt praten. In regeringskring in Den Haag bestaat de angst dat Saddam Hussein voor zijn doel uiteindelijk niet meer dan enkele honderden gijzelaars nodig heeft en dat hij nog vele weken, eventueel maanden kan doorgaan de rest groepje voor groepje vrij te laten. Met de voortdurende bezoeken van westerse hoogwaardigheidsbekleders verwerft hij aanzien in de Arabische wereld en sticht hij verwarring in het westelijk kamp, aldus deze kringen.

Uiteindelijk zal hij, zo wordt in Den Haag gedacht, van de meeste landen een groepje gijzelaars overhouden, dat op strategisch belangrijke posities wordt vastgezet en grote risico's loopt in het geval van een gewapend conflict. Volgens D66-woordvoerder Eijsma wordt de situatie voor de achterblijvers moeilijker naarmate meer gijzelaars worden vrijgelaten. Groen Links, dat zich achter het regeringsstandpunt schaart, wil alvorens verdere stappen te nemen de resultaten van een Rode Kruis-missie af te wachten.