Inflatie naar 2,9 procent in oktober

DEN HAAG, 12 nov. De prijzen van consumptiegoederen zijn in oktober met 0,3 procent gestegen. In vergelijking met oktober 1989 bedraagt de inflatie 2,9 procent. Dit blijkt uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral de prijzen van diesel- en huisbrandolie, LPG en dameskleding gingen omhoog. Ook groenten en fruit, en aardappelen en aardappelprodukten werden duurder. Goedkoper werden onder andere tweedehands auto's.

In oktober 1989 bedroeg de inflatie nog 1,4 procent op jaarbasis, dit percentage daalde naar 1,2 in november vorig jaar en vertoont sindsdien een continue stijging.

De gegevens van het CBS hebben betrekking op de consumptie in werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering.