Gorbatsjov en Jeltsin bespreken economie

MOSKOU, 12 nov. Na elkaar anderhalve maand te hebben ontweken zijn president Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie en zijn Russische collega Boris Jeltsin gisteren weer in onderling overleg getreden. Onderwerp van gesprek waren de twee grootste problemen van het land: de overgang naar de markteconomie en het nieuwe verdrag dat de Unie bij elkaar moet houden.

Bij een deel van het beraad waren ook Unie-premier Nikolaj Ryzjkov, diens Russische ambtgenoot, Ivan Silajev, en vice-voorzitter Roeslan Chasboelatov van het Russische parlement aanwezig. Over de afloop van de gesprekken zijn, buiten de begrippen 'constructief' en 'vruchtbaar', geen serieuze mededelingen gedaan. Radio-Moskou voegde daar alleen nog aan toe dat ook de voedselvoorziening voor komende winter aan de orde is geweest. De welhaast complete schaarste is thans de grootste zorg voor de burgerij.

De ontmoeting tussen Gorbatsjov en Jeltsin was nodig omdat de verhoudingen tussen de centrale Unie en Rusland, de grootste deelrepubliek, in een patstelling dreigden te verzanden. Op aandrang van Gorbatsjov heeft de Opperste Sovjet van de Unie vorige maand een compromis-programma voor de overgang naar de markteconomie aanvaard. Het Russische parlement zegt echter per 1 november begonnen te zijn met het veel verdergaande 'vijfhonderd-dagenplan' van de econoom Stanislav Sjatalin. Gisteren (een werkdag om de vrije dagen na de viering van de Oktober-revolutie te compenseren) keurde het in dat kader bijvoorbeeld een wetsontwerp goed waarin het particuliere eigendom wordt geregeld. Gorbatsjov wil daarmee veel langzamer en voorzichtiger omgaan. Maar volgens dezelfde Sjatalin, lid van de presidentiele raad van Gorbatsjov, is met name zijn volgeling Jeltsin tot het besef gekomen dat hij een compromis met Gorbatsjov moet nastreven omdat hij anders zijn politieke doodvonnis zou tekenen.

Ondertussen lijkt nu de gemeenteraad van Moskou, de Mossovjet, zijn eigen weg te willen gaan. Burgemeester Gavriil Popov heeft de Mossovjet voorgesteld zich 'los te maken' van Gorbatsjovs beleid en geheel op eigen kracht de markteconomie in de stad in te voeren.