Geen overeenstemming over beleid medicijnen voor de komende jaren

DEN HAAG, 12 nov. Het ministerie van WVC is er niet in geslaagd een meerjarenafspraak te maken met de artsen, apothekers, ziekenfondsen en particuliere verzekeraars over het geneesmiddelenbeleid voor de rest van deze kabinetsperiode. Afgelopen vrijdag kregen de partijen te horen dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) schriftelijk zal reageren op het concept dat door de organisaties is opgesteld.

De bewindsman was graag tot overeenstemming gekomen met het oog op de invoering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), dat op 1 januari van kracht zou moeten worden. Medewerking van apothekers en voorschrijvende artsen is daarbij onontbeerlijk. Het systeem gaat uit van groepen medicijnen, waarbij een middel als ijk gaat dienen voor de prijs. Krijgt de patient iets duurders voorgeschreven, dan zal hij het verschil zelf bij moeten betalen. Op de oorspronkelijke versie van het systeem is door alle betrokkenen uiterst kritisch gereageerd. De definitieve versie zal - indien het op tijd gereed is - morgenavond door de staatssecretaris worden gepresenteerd voor de VARA-televisie. De artsen hebben als voorwaarde voor medewerking gesteld, dat al hun kritiek in de definitieve versie van het GVS is verwerkt.

Vooral de apothekers hadden gehoopt vorige week afspraken te kunnen maken met het ministerie, nadat Simons afgelopen zomer had geweigerd de kosten voor onder andere de automatisering te vergoeden. Hij meende dat met de apothekers een aantal afspraken tegelijk zou moeten worden gemaakt. Ambtenaren van het departement hebben daartoe met de apothekers in september een 'concept-convenant' opgesteld. In de meerjarenafspraak van de partijen is dat stuk nu als 'separate overeenkomst' tussen de staatssecretaris en de apothekersorganisatie KNMP toegevoegd. De andere partijen achten zich aan die overeenkomst overigens niet gebonden. In dat convenant wordt een aantal materiele zaken geregeld. Zo zouden apothekers in de toekomst weer bonussen en kortingen van groothandel en industrie mogen ontvangen zonder die af te rekenen met het ziekenfonds. Ook de automatisering, overleg tussen apothekers en artsen en nascholing worden erin geregeld. Afgelopen vrijdag werd echter duidelijk dat WVC niet zonder meer akkoord gaat met de voorgestelde afspraken en niet verder wil gaan dan deze paragraaf te zien als 'een praatstuk'. De KNMP heeft hierover morgen een gesprek met de achterban in het zogeheten 'vertegenwoordigend college'.