FNV houdt het kabinet aan afspraak koppeling

AMSTERDAM/HILVERSUM, 12 nov. Als de koppeling tussen uitkeringen en lonen in de marktsector wordt losgelaten om de financiele problemen van de overheid te verlichten, dan zegt de vakcentrale FNV het vertrouwen in het kabinet op. Voor de FNV vervalt dan een belangrijke reden om de looneisen te matigen, waarschuwde FNV-voorzitter J. Stekelenburg vanmorgen in zijn rede aan het begin van een tweedaags FNV-congres over 'economische zelfstandigheid en solidariteit' in Amsterdam.

'Sjoemelen met de koppeling is in strijd met de afspraken', aldus Stekelenburg. Hij onderstreepte dat werkgevers, werknemers en kabinet bijna twee jaar geleden overeenkwamen dat de uitkeringen aan de lonen zouden worden gekoppeld, mits de loonstijging in de marktsector gematigd zou blijven en het aantal uitkeringsgerechtigden niet al te veel zou toenemen.

Volgens Stekelenburg is er geen enkele aanleiding de financiele problemen van de overheid als nieuwe randvoorwaarde hieraan toe te voegen. In het kabinet wordt momenteel over deze derde voorwaarde gesproken. De PvdA-ministers staan in deze discussie tegenover hun CDA-collega's. De Raad van State heeft voorgesteld de positie van de schatkist te betrekken bij de afweging of de koppeling al dan niet moet worden toegepast.

Premier Lubbers zei eind vorige week na de ministerraad dat 'de kritische grens' waarbij de koppeling in gevaar komt, dicht is genaderd door 'stroevere' economische omstandigheden.

PvdA-fractieleider Woltgens heeft zich dit weekeinde uitgesproken tegen het loslaten van de koppeling. In een vraaggesprek voor de radio noemde hij de koppeling tussen lonen en uitkeringen 'een simpele eis van rechtvaardigheid'.

Pag. 3: 'Koopkracht lage inkomens handhaven'

De PvdA-fractieleider zei dat de koppeling de beste weg is om de koopkracht van de laagstbetaalden 'op zijn minst te kunnen handhaven'. Woltgens: 'Als morgen de wereldeconomie in elkaar stort dan kijken we natuurlijk toch iets anders tegen de situatie aan dan op dit moment. Maar wat wij hebben afgesproken in deze regeerperiode, heel nadrukkelijk op verzoek van de PvdA, is dat de mensen met de laagste inkomens blijven delen in de welvaartsontwikkeling. Zolang daar nog vooruitgang in zit betekent dat ook de mensen met de laagste inkomens die vooruitgang zullen ervaren. De koppeling betekent eigenlijk dat je de mensen laat delen in de welvaart zowel in goede als in kwade tijden.'

Stekelenburg zei vanmorgen op het FNV-congres dat de discussie rondom de zogenoemde tussenbalans van het kabinet zich ten onrechte dreigt toe te spitsen op de koppeling. In plaats daarvan bepleitte hij aandacht voor een offensief werkgelegenheidsbeleid. 'Zonder herverdeling van arbeid, verdergaande arbeidstijdverkorting en goede deeltijdbanen lossen we de werkloosheid niet op en blijven vele mensen die willen werken aan de kant staan', aldus Stekelenburg. Hij noemde het 'ronduit schandalig' dat werkgevers hierover niet meer zouden willen praten. 'Doodzwijgen lijkt hun strategie.'