CDA en PvdA: 'Gladio' in Kamercommissie bespreken

DEN HAAG, 12 nov. De Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA willen de eventuele Nederlandse betrokkenheid bij de affaire-Gladio deze week bespreken in de vaste Kamercommissie voor de veiligheids- en inlichtingendiensten.

Zij zullen niet een voorstel van Groen Links steunen om daarover deze week een openbaar debat in de Kamer te houden. Het Kamerlid H. Vos (PvdA) zei: 'Als we in de commissie naar bevrediging antwoord krijgen op onze vragen, mag het wat ons betreft daarbij blijven.'

Begin jaren tachtig zijn op de Veluwe en in Limburg geheime opslagplaatsen voor wapens ontdekt die bestemd zouden zijn voor verzetsgroepen ten tijde van een eventuele bezetting door landen van het Warschaupact. Of er verband bestaat tussen deze wapenvondsten en de affaire-Gladio is nog onduidelijk. Het ministerie van defensie wil niets zeggen over de affaire, die in Italie en Belgie tot grote consternatie heeft geleid.

In de commissie voor de veiligheids- en inlichtingendiensten zitten de leiders van de vier grote fracties, Brinkman (CDA), Woltgens (PvdA), Bolkestein (VVD) en Van Mierlo (D66). Groen Links is niet vertegenwoordigd in deze commissie, omdat zij vindt dat de volksvertegenwoordiging niet achter gesloten deuren moet vergaderen.

CDA-defensiespecialist Frinking zei zondag voor de NCRV-radio het 'onbestaanbaar' te vinden als zou blijken dat de organisatie Gladio in ons land kan opereren zonder dat de politiek daar controle over heeft. 'Er kan niets gebeuren in dit land wat de politiek niet weet', aldus Frinking. Volgens hem moet de NAVO maar eens goed onderzoeken of organisaties als Gladio in deze tijd nog wel nodig zijn.