'Ze maken een crimineel van je'

Kees uit Helmond, 39 jaar, een potige ex-bouwvakker. Tien jaar werkloos. Is hij in het jargon van het arbeidsbureau een 'niet-willer' of een 'niet-kunner'?

'Ik heb een uitkering van 1.611 gulden netto per maand voor mezelf, mijn vrouw en mijn zoon. Te weinig om van te leven en te veel om van dood te gaan. Je raakt gewend aan werkloosheid. Toch wil ik nu weer aan de slag om me financieel in te dekken, want mijn zoon wil voor kapper gaan leren en dat kost een aardige duit, die ik zelf moet betalen.

'Ik ben niet iemand die stil zit. Zo heb ik een sportvereniging opgericht. Een paar jaar nadat ik werkloos werd door inkrimping van het bouwbedrijf, heb ik me laten omscholen. Nu ben ik rijksgediplomeerd recreatie-sportleider. Ik heb naar diverse banen op sportgebied gesolliciteerd, maar niemand wil me hebben. Want wat zegt zo'n baas? 'Je bent 10 jaar werkloos, je past niet meer in ons straatje.' Toch wil ik alleen maar betaald werk in de sport, want ik heb me niet voor niets laten omscholen. Daar heb ik voor geleerd, daar heb ik veel energie in gestopt. Een jaar lang overdag en 's avonds op les.

'Zouden ze op mijn uitkering korten omdat ik weiger iets anders te doen, dan ga ik het verschil wel ergens halen. Niet goedschiks, dan kwaadschiks, zeg ik maar. Als ze gaan korten, maken ze een crimineel van je. Daar word je toe gedwongen. Ze kunnen me dan pakken en in de bak stoppen. Mij best, want dan helpen ze je van alle kanten bij de reclassering. Of als ze me niet pakken, ben ik binnen een jaar miljonair. Dan word ik hoe noemen ze dat? een a-sociaal.'