Vijf procent werklozen wil niet aan een baan

AMSTERDAM, 10 nov. Vijf procent van de ongeveer 400.000 werklozen die een bijstandsuitkering ontvangen is niet of slechts moeizaam bereid een nieuwe baan te aanvaarden.

Dat is een schatting van gewestelijke arbeidsbureaus en gemeentelijke sociale diensten. Het gaat daarbij vooral om langdurig werklozen wier kansen op de arbeidsmarkt, ondanks 150.000 vacatures, als gering worden bestempeld.

Het percentage zogeheten onwilligen varieert van plaats tot plaats en ligt in de provincie duidelijk lager dan in grote steden, in het bijzonder Amsterdam. Directeur J. J. van Ravensberg van het Amsterdamse arbeidsbureau denkt dat in zijn stad ongeveer 10.000 meest oudere werklozen wat hij noemt 'een eigen oplossing hebben gevonden'. Dat wil zeggen dat ze geen moeite meer doen een baan te vinden, maar leven van hun uitkering, aangevuld met klussen. In totaal staan bij het Amsterdamse bureau circa 70.000 werkzoekenden ingeschreven.

In een stad als Hengelo ligt het aantal weigeraars volgens mevrouw K. Nijhuis, medewerkster van het arbeidsbureau aldaar, ook procentueel veel lager. Het zou gaan om slechts enkele tientallen gevallen.

PvdA-fractieleider Woltgens pleitte begin deze week voor strenger optreden tegen werkweigeraars. Zij zouden sneller moeten worden gekort op hun bijstandsuitkering.

Minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken en werkgelegenheid) willen gemeentelijke sociale diensten dwingen de strafkortingen op uitkeringen van onwerkwillige uitkeringstrekkers consequent toe te passen. Gemeenten die afspraken over bijstelling van het sanctiebeleid aan hun laars lappen, zullen zelf een strafkorting krijgen op hun declaratie bij het rijk van verleende bijstandsuitkeringen.

Pag.2: Beroering om uitspraken Woltgens