Uitkering niet lager voor schoolverlaters

DEN HAAG, 10 nov. Het kabinet handhaaft de koppeling van de nieuwe bijstanduitkeringen voor werkloze schoolverlaters aan de lonen in het bedrijfsleven. CDA en PvdA hadden hierop enkele weken geleden aangedrongen tijdens een overleg met staatsecretaris Ter Veld (sociale zaken). Oorspronkelijk wilde Ter Veld de uitkeringen van de schoolverlaters van 21 tot 27 jaar verlagen tot het niveau van een studiebeurs.