Raad van State voor beperkte zorg in de basisverzekering

DEN HAAG, 10 nov. In de toekomstige aanvullende verzekering kan volgens de Raad van State slechts een beperkt aantal vormen van zorg worden opgenomen. Dit blijkt uit een advies dat gistermiddag naar de Tweede Kamer is gezonden over de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten.

Zo vindt de Raad dat preventieve zorg, uitgezonderd die bij zwangerschap en TBC, niet in het basispakket hoeft. Ook voor verpleging, behandeling en verzorging van langdurig zieken en zorg- en hulpbehoevenden en van geestelijk gehandicapten voor zover het de niet-zieken betreft, zou de burger zich vrijwillig kunnen bijverzekeren. Dat geldt ook voor psychosociale hulpverlening, het beschermd wonen voor psychiatrische patienten en de sociaal-pedagogische hulp aan zintuiglijk gehandicapten.

Niet bekend

Volgende week praat de Kamer over de stelselherziening. Uit een vrijdag gepubliceerde voortgangsrapportage blijkt dat het kabinet na het doorvoeren van de voor 1991 al aangekondigde maatregelen per 1 januari 1992 huisartsenhulp, audiologische centra, erfelijkheidsonderzoek en revalidatie onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wil brengen. Door de geleidelijke overheveling naar de AWBZ van verstrekkingen die nu nog via het ziekenfonds of particulier zijn verzekerd moet stap voor stap de basisverzekering worden bereikt. In 1989 zijn de psychiatrische hulp en de kunst- en hulpmiddelen er al in ondergebracht. (ANP)