Jubilerende club voor media reikt vier prijzen uit

HILVERSUM, 10 nov. Op het 10-jarig jubileum van de Mediaclub International, een 'ontmoetingsplatform' voor pers- en omroepfunctionarissen, reikte gisteravond minister d'Ancona vier 'Media Awards' uit. In de categorie Media Wetenschappen ging de prijs naar prof.dr. J. Bank omdat hij 'de media uitdrukkelijk gebruikt als bron voor de hedendaagse geschiedsschrijving'. De Media Politiek-prijs ging naar het Commissariaat voor de media, wegens 'een opvallende bijdrage aan de ontwikkeling van het media-politieke denken en handelen'. In de categorie Media Talent ging de prijs naar RTL-4-programmaleider R. Hendriks, die een bres wist te slaan 'in het hek om Hilversum, waarbij hij er blijk van heeft gegeven te weten hoe je op geraffineerde wijze een massapubliek weet te binden'. Vara-voorzitter Van Dam kreeg de Award 'omdat hij door een scherpe toekomstvisie een beleid wist te ontwikkelen dat van zijn verlieslijdende organisatie een 'cash cow' dreigt te maken'.