'HSA niet in complete bewapening'

ALMELO , 10 nov. Hollandse Signaal Apparaten (HSA), Nederlands grootste producent van defensie-apparatuur, zal in de toekomst niet meer de pretentie moeten hebben een 'systeemhuis' voor complete bewapening te zijn. Gezien de ontwikkeling van de markt is het waarschijnlijker dat de toekomst van HSA ligt in de rol van leverancier van gespecialiseerde toestellen en instrumenten voor oorlogsschepen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Signaal in de markt' dat de Industriebond FNV gisteren heeft gepresenteerd.

De bond heeft het rapport laten maken door dr. Sami Faltas, docent aan de TU Eindhoven, deskundige op bewapeningsterrein. Het rapport is bedoeld als een contra-expertise voor de beleidsvisie en de daarop gebaseerde maatregelen, die de directie van HSA afgelopen zomer heeft ontvouwd. De onderneming liet toen weten dat de komende vijf jaar 1500 (van de 4000) banen moeten verdwijnen. Voor 1992 wil de directie 900 banen schrappen.

Uit het FNV-rapport blijkt, aldus gisteren bestuurder D. de Valk, dat de marktanalyse die HSA zelf heeft gegeven voor de korte termijn (tot 1993), waarschijnlijk juist is. De vakbond aanvaardt dit dan ook als een gegeven, net zoals de door de directie geuite verwachting dat de gemiddelde jaaromzet van het bedrijf op ongeveer 700 miljoen zal komen te liggen (200 miljoen minder dan nu).

Maar dit betekent niet dat de FNV-bond ook zonder meer akkoord gaat met de ontslagen die HSA heeft aangekondigd. De bond vindt namelijk dat de manier waarop HSA denkt zijn positie in de defensiemarkt te handhaven en zelfs uit te bouwen, niet goed is. Als HSA daarin volhardt ziet de toekomst er somber uit, voorspelt De Valk.

De Industriebond FNV wil dat HSA veranderingen in het beleid aanbrengt en wil alleen op basis daarvan praten over personele inkrimpingen. Zo moet het bedrijf zich volgens de bond niet alleen beperken in zijn doelstellingen op de defensiemarkt. Op basis van het rapport van Sami Faltas concludeert de bond dat HSA ook rekening moet houden met een verandering van het produktpakket: er zal meer aandacht naar goedkopere systemen moeten gaan en naar produkten voor de marines van ontwikkelingslanden. Daarnaast zou HSA ook moeten zorgen voor een ombuiging in mentaliteit, van een technisch georienteerd bedrijf naar een commercieel georienteerd bedrijf. Verder zou het Hengelose bedrijf meer zorg moeten besteden aan de integratie met Thomson CSF (dat HSA vorig jaar van Philips overnam). Tot op dit moment heeft die overneming geen enkel positief effect gesorteerd, aldus de bond.

Op 21 november zal het rapport met de HSA-directie worden besproken.