Groen Links: heffing op gebruik van chloor

DEN HAAG, 10 nov. De Tweede-Kamerfractie van Groen Links vindt dat minister Alders (Vrom) bij de EG in Brussel moet aandringen op de invoering van een Europese heffing op chloor. Volgens Groen Links is deze stof zeer schadelijk voor het milieu.

De fractie van Groen Links heeft gisteren een nota gepubliceerd over het chloorverbruik in de chemische industrie en de instelling van een 'chloortax'. Daarmee moet de toepassing van chloor worden teruggedrongen.

Het voorstel is een uitwerking van het eerdere idee van Groen Links om te komen tot een Nederlandse 'groentax', een belasting op het gebruik van milieuschadelijke grondstoffen. Volgens Groen Links is het idee overgenomen door de Sociaal-Economische Raad in haar commentaar op het Nationaal Milieubeleidsplan van het kabinet.

Als een Europese chloorheffing niet of niet spoedig mogelijk is zou die volgens Groen Links toch in Nederland al moeten worden ingevoerd. Verondersteld wordt dat de heffing bij de chemische industrie leidt tot een verantwoorder gebruik van chloor. Door nieuwe produktiemethoden zouden de chloorbedrijven in Nederland een technologische voorsprong kunnen krijgen op buitenlandse concurrenten.

Momenteel wordt in Nederland volgens de nota ongeveer 670.000 ton aan chloor geproduceerd. De invoer bedroeg vorig jaar 51.000 ton, terwijl 77.000 ton werd uitgevoerd. Daarmee komt het binnenlandse chloorverbruik voor de fabricage van bleekmiddelen, bestrijdingsmiddelen en harde en zachte PVC-plastics (vooral rioolbuizen, water- en afvoerpijpen, wand- en vloerbedekking, pijpen en verpakkingsmateriaal) op 644.000 ton.

Met een heffing of boete van vijftig cent per kilo chloor waardoor de prijs van PVC-produkten tien procent zou stijgen zou de chloortax onmiddellijk 320 miljoen gulden opleveren. Groen Links vindt de inkomenseffecten van deze heffing niet dermate groot dat er inkomenscompensatie voor zou moeten worden gegeven. Indien er meer milieu-heffingen op grondstoffen komen, zouden die deels wel vergoed moeten worden.

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft laten weten heel weinig voor een chloorheffing te voelen.