Gorbatsjov en Kohl bezegelen vriendschap

BONN, 10 nov. De Sovjet-Unie ziet in Duitsland een vriend die ook haar voornaamste economische hulpverlener in Europa is. Het Duitse volk en het Sovjet-volk moeten samenwerken bij een verdere verandering en verbetering van de internationale verhoudingen. Dit heeft president Gorbatsjov gisteren in Bonn gezegd bij de ondertekening van een vriendschaps- en samenwerkingsverdrag voor twintig jaar.

De basis voor dat verdrag hadden Gorbatsjov en kanselier Kohl gelegd bij een doorbraak in hun onderhandelingen over de Duitse eenwording, in juli in de Kaukasus. Het vervangt het bestaande Sovjet-Duitse verdrag uit de vroege jaren zeventig. Beide landen beloven elkaar niet aan te vallen, alle grenzen in Europa te respecteren en hun geschillen vreedzaam te regelen. Het voorziet voorts in geregelde consultaties op het hoogste politieke niveau, versoepeling van het visa-beleid en samenwerking op het gebied van ontwapening, milieu, recht, cultuur en onderwijs.

In paleis Schaumburg, waar in 1955 de Sovjet-Westduitse diplomatieke betrekkingen werden bezegeld, werden verdragen getekend voor technische en economische samenwerking en Duitse medische, sociale en management-hulp. Die twee 'technische' verdragen omschreef Kohl als hulpmiddelen om het hervormingsprogramma van Gorbatsjov in de Sovjet-Unie te doen slagen. Zij voorzien bijvoorbeeld in Duitse hulp bij woningbouw, verbetering van water-, weg- en railvervoer en de ontginning en exploitatie van grondstoffen.

Volgens Gorbatsjov, het eerste buitenlandse staatshoofd dat Duitsland bezoekt na de eenwording, weerspiegelt het verdrag een nieuwe kwaliteit in de betrekkingen van beide landen.

Pag.5: Vervolg