Gemeenten claimen 180 miljoen bij Dales

DEN HAAG, 10 nov. Minister Dales (binnenlandse zaken) kan rekenen op een claim van 180 miljoen gulden van de gemeenten voor het gebruik van politiekantoren in het nieuwe regionale politiebestel. Dat is de helft van het bedrag dat het kabinet heeft uitgetrokken voor de totale reorganisatie.

Het advocatenkantoor Buruma Maris Scheer heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hiertoe geadviseerd. De gemeenten hebben vaak uit hun eigen begroting meebetaald aan de politiebureaus, zo wordt geconstateerd. Soms is zelfs de helft van de stichtingskosten van een politie gebouw door een gemeentebestuur betaald.

Dales wil de gemeenten alleen de exploitatie en onderhoudskosten vergoeden. In haar voorstel gaat de burgemeester van de grootste gemeente die de leiding krijgt over het regionale korps, ook de politiekantoren in de kleinere gemeenten beheren. Het eigendom blijft echter bij de kleinere gemeente. Deze mogen het gebouw niet verhuren of verkopen zonder toestemming van de minister. Aan die toestemming kan de minister dan de voorwaarde verbinden dat de gemeente uit de opbrengst weer een nieuw politiebureau neerzet. Op het ministerie wordt gevreesd dat als Dales alle politiekantoren in Nederland moet aanschaffen er een eindeloos gevecht volgt over koopprijzen. Er wordt bovendien op gewezen dat ook in de huidige situatie gemeenten geen politiekantoren kunnen verkopen zonder voor nieuwe huisvesting voor het korps te zorgen.

De advocaten Dommering en Geus vinden dit echter in strijd met de juridische regel dat geen beperking van eigendom kan plaatshebben zonder behoorlijke schadeloosstelling. Die zou gebaseerd kunnen worden op de boekwaarde van de gebouwen en de marktwaarde van de grond. Zij gaan uit van een vergoeding voor dat deel van de politiekantoren waaraan het rijk geen enkele subsidie heeft gegeven.