Fiscus trad te hard op tegen Spaanse vrouw

DEN HAAG, 10 nov. De fiscus is volgens de rechter bij de berekening van invoerrechten te hard opgetreden tegen een Nederlandse vrouw die haar Spaanse man ontvluchtte. De man met wie zij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld was, had haar herhaaldelijk mishandeld. Daarom vluchtte de vrouw in haar nieuwe Spaanse auto naar Nederland.

Aan de grens wilde de belastinginspecteur haar voor deze auto geen vrijstelling van invoerrechten geven. Normaal gesproken kan men op zo'n vrijstelling rekenen als men een in een ander land van de Europese Gemeenschap gekochte auto hier wil invoeren. De voorwaarden zijn wel dat men in dat land heeft gewoond en de auto dan langer dan een half jaar in bezit heeft.

Aan deze laatste voorwaarde voldeed de vrouw niet. Zij had de auto pas twee maanden geleden gekocht om in staat te zijn zelfstandig geld te kunnen verdienen. Omdat het voor haar veiligheid nodig was Spanje spoorslags te verlaten, mocht zij van de Tariefcommissie toch van de vrijstelling profiteren. De in Amsterdam gevestigde Tariefcommissie is de hoogste rechter voor deze aangelegenheden. (Fiscafax)