d'Ancona achter herschikken zenders

HILVERSUM, 10 nov. Het plan voor een herschikking van de drie zenders van de publieke omroep, zoals onlangs bepleit door Vara-voorzitter M. van Dam, wordt door de minister van WVC, H. d'Ancona, beschouwd als een goed voorstel. De Vara-voorzitter geeft de voorkeur aan een indeling van zenders op basis van informatieve (te verzorgen door Vara, NOS en VPRO), van verstrooiende (AVRO, TROS en Veronica) en van levensbeschouwelijke uitgangspunten (KRO, NCRV en EO). De minister van WVC wil zich in NOS-verband beijveren om de herschikking tot stand te brengen, uitmondend in een sterke publieke omroeporganisatie, waarbij fusies onder de huidige omroeporganisaties niet uitgesloten worden. Voor het veranderen van de zenderindeling acht d'Ancona het aanvaarden van een 'noodwetje' niet noodzakelijk.

Gisteravond schetste de minister dit mediabeleid op korte termijn op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Media Club International voor een gehoor van leidinggevenden in de media. De minister wil een herschikking van de publieke omroep aan de hand van en 'fasering van wetgeving', gezien het hoge tempo van veranderingen in de media. Volgend voorjaar presenteert zij hierover een beleidsnotitie, waarin zij reageert op de door haar geconstateerde trage besluitvorming met betrekking tot de commerciele omroep. Het hele 'volwaardige pakket maatregelen', vastgelegd in het regeerakkoord en de wetsvoorstellen STER en commerciele omroep, moet de publieke omroep straks in staat stellen 'in eigen verantwoordelijkheid' op eigen benen te staan. Daarbij geldt een voorkeur voor een 'concessiesysteem', waarbij omroepen een zend- en statusgarantie van tien jaar wordt verleend. Bovendien moeten de compensatie-afdrachten aan de pers vervallen en de reclamemogelijkheden verruimd en versoepeld worden. De minister van WVC is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de NOS die 'het publieke bestel in werkbare, acceptabele vorm overeind' kan houden; dat is voor haar belangrijker dan de politieke kleur van toekomstige NOS-voorzitter.

In de door d'Ancona geschetste toekomstvisie moeten zowel de programmering worden versterkt, het kijkersaandeel gehandhaafd en de zenderindeling verduidelijkt. Daartoe zouden de financiele middelen van de omroepen moeten worden geanalyseerd en de omroepreserves en 'indirecte programmakosten' moeten worden aangewend voor het maken van 'kwalitatief hoogwaardige' programma's. Ook moet met dezelfde 'serieuze inzet' naar de versterking van de radio worden gestreefd.

Mochten er nog publieke omroepen zijn die een commerciele toekomst wensen, dan waarschuwde de minister met name Veronica moeten zij snel zijn; ze sluit niet uit dat er naast RTL-4 in de nabije toekomst nog een binnenlandse commerciele omroep komt.

    • Tom Rooduijn