Chaos boven Griekse luchtruim

ATHENE, 10 nov. Het vliegveld van Athene was deze week vier uur lang geisoleerd door een staking van de verkeersleiders. Deze beklagen zich over het uitblijven van een voltallig radarbeveiligingssysteem boven het Griekse luchtruim. Zij herinneren eraan dat Griekenland en Albanie de enige landen in Europa zijn die zo'n systeem nog moeten ontberen.

Afgelopen zomer is de toestand nog onveiliger geworden dan zij al was door de toegenomen vliegdichtheid. Per etmaal zijn er zevenhonderd vluchten met een landing op Griekse bodem en vijfhonderd doorgaande vluchten. Vorig jaar waren dat er nog maar 250, maar de Amerikaanse vluchten naar en van het Golfgebied zijn er bijgekomen. Deze piloten zouden zeer ongedisciplineerd te werk gaan.

Het aantal air-miss-reports (meldingen over situaties waarbij een botsing op het laatste nippertje is voorkomen) is volgens de verkeersleiders dit jaar met vijftig procent toegenomen. Anderhalve maand geleden misten twee Westeuropese verkeersvliegtuigen met samen zeshonderd passagiers elkaar op tien meter. Beide piloten brulden als wilde dieren en de verkeersleider die het registreerde, kon een week niet meer op zijn werk komen. 'Als het zicht boven Griekenland doorgaans niet zo helder was, zou het aantal koffers in de zee groter zijn dan het aantal vissen', verklaarde een verkeersleider plastisch.

De aanbesteding van de moderne beveiligingsinstallatie heeft de laatste anderhalf jaar gestagneerd. Achtereenvolgens werden drie commissies gevormd, de derde kwam tot dezelfde conclusie als de eerst. Premier Mitsotakis zegde een maand geleden een snelle beslissing toe maar sindsdien is er weer niets gebeurd, aldus de verkeersleiders, die ook een autonoom statuut en uitbreiding van het aantal verkeersleiders eisen. Over hun staking werd op de nieuwsberichten van de staatstelevisie gisteravond met geen woord gerept.