Brandt ziet in Golf nog wel vredeskansen

BONN, 10 nov. De voormalige Westduitse bondskanselier Willy Brandt ziet nog mogelijkheden voor een vreedzame oplossing van het conflict in de Golf.

Bij terugkeer van zijn missie naar Bagdad zei Brandt gisteravond dat hij in Irak functionarissen had gesproken die wel wat voelden voor een 'Arabische oplossing' van het conflict.

Dergelijke veronderstellingen zijn eerder ook in Moskou geopperd. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Baker, zei gisteren na een bezoek aan Moskou echter dat men daar 'niet optimistischer is dan wij over de bereidheid van Saddam Hussein om Koeweit te ontruimen'.

Brandt toonde zich bij zijn terugkeer op het vliegveld van Frankfurt, waar hij met 'slechts' 174 gegijzelden, onder wie 131 Duitsers, van zijn missie naar Irak terugkeerde, geergerd over vragen of hij niet teleurgesteld was over het aantal. 'Ik begrijp dat gemekker niet of ik nu wel of niet tevreden ben', zei de 77-jarige Nobelprijswinnaar. Bovendien, zei hij, had president Saddam Hussein hem verzekerd 'dat dit nog niet het einde van de weg is'. 'Alleen als men zich beweegt, gebeurt er wat', aldus Brandt, die zonodig bereid is om opnieuw naar Irak te reizen.

Brandt noemde de situatie in de Golf 'zeer ernstig'. Maar dat Irak de bezetting van Koeweit 'nooit' ongedaan zou willen maken is volgens hem nog maar de vraag. Met een toespeling op president Bush' eerdere categorische afwijzing van belastingverhogingen zei hij: 'Er zijn wel meer staatslieden, elders in de wereld, die zeggen nooit iets te zullen doen. Nadien blijkt dat soms toch noodzakelijk.'

Brandt, die komend weekeinde rapport uitbrengt aan de Duitse regering, wilde wel alvast kwijt dat hij de indruk heeft dat voor Irak 'de olie van Koeweit ten minste een even grote rol speelt' als de gepresenteerde historische claims van Bagdad op Koeweits grondgebied. Baker isgisteravond op zijn rondreis langs bondgenoten in Parijs aangekomen voor gesprekken met president Mitterrand en secretaris-generaal Worner van de NAVO. In Londen voerde de minister besprekingen met zijn Britse collega Hurd en premier Thatcher. De Britse premier zei na afloop van haar ontmoeting met Baker van oordeel te zijn dat voor het gebruik van geweld geen nieuwe uitspraak van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nodig is.