Afvalverwerking overschrijdt normen

DEN HAAG, 10 nov. De Afvalverwerking Rijnmond (AVR) en de Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) in Den Haag overschrijden beide de normen van de Richtlijn Verbranden 1985. De AVR overschrijdt de emissie-eisen voor zoutzuur, fluor en incidenteel stof. De VVI stoot voornamelijk te veel zoutzuur uit. Dat blijkt uit metingen van het TNO in opdracht ministerie van VROM. Volgens de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de vergunningen van beide bedrijven, vormt de overschrijding van de normen geen direct gevaar voor de volksgezondheid van de omwonenden van de installaties. Toch heeft de provincie op grond van de meetresultaten besloten de studie van TNO naar verbetering van het verbrandingsproces door de AVR te intensiveren.