15.000 nieuwe woningen aan IJmeer in A'dam

DEN HAAG, 10 nov. Op voorstel van minister Alders (ruimtelijke ordening) heeft de ministerraad gisteren voorlopig besloten dat er op de locatie Nieuw Oost aan het IJmeer in Amsterdam, ten noorden van de Diemerpolder, 15.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd.

Het kabinet koos daarmee voor de 'kleine variant' van de door Amsterdam voorgestelde lokatie waar het gemeentebestuur 20.000 tot 50.000 woningen had willen bouwen. Een alternatief plan om los van Amsterdam in zuidwestelijke richting een 'bollenstad' te bouwen gaat niet door.

Volgens Ir. H. W. Struben, projectmanager Zeeburg-Nieuw Oost, geldt de kabinetsbeslissing tot het jaar 2005. 'Daarna kan eventueel een verdere groei tot 20.000 of 23.000 woningen in Nieuw Oost worden overwogen'. De keuze voor de kleine variant is gedaan uit het oogpunt van kwaliteitsbevordering, meent Struben. 'Het rijk is beducht voor een nieuwe Bijlmermeer'. Ook de gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige stadswijk, met woningen in de vrije en de sociale sector.

Een stedebouwkundig plan is nog niet gemaakt. 'Wij gaan ons nu eerst richten op het maken van land', zegt Struben. De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van 1988 noemde al enkele voorwaarden voor het bouwen in Nieuw Oost. Zo moet het verontreinigde gebied bij de Diemerzeedijk worden gesaneerd en moeten tijdig rail- en wegverbindingen worden aangelegd. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet tenslotte de 'lokatie-subsidie' zijn geregeld. In de komende maanden moeten rijk en gemeente hierover vaste financiele afspraken maken.

De gemeente heeft over de nieuwbouw overleg gepleegd met het onlangs opgerichte Consortium Nieuw Oost, waarvan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Ballast Nedam, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke Volker Stevin deel uitmaken. Overeenstemming over samenwerking is er nog niet.

De extra nota over de ruimtelijke ordening (Vinex) waarover het kabinet gisteren besloot, wordt volgende week woensdag gepubliceerd. Zij is een aanscherping van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, met meer aandacht voor het milieu, de leefbaarheid van het platteland en de sociale vernieuwing. Een van de kernpunten is daarbij hoe en waar er in de drie Randstadprovincies nog ongeveer 600.000 woningen kunnen worden gebouwd.

Zuid-Holland wil circa 140.000 woningen voor haar rekening nemen. Volgens de provincie kunnen in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam 40.000 woningen worden gebouwd, in Wateringen (bij Den Haag) 10.000 tot 15.000, op de 'kustlocatie' tussen Scheveningen en Hoek van Holland 25.000 en ten zuiden en ten noorden van Rotterdam nog eens 20.000. Binnen de grote en middelgrote steden zou er ruimte zijn voor 25.000 nieuwe woningen en in de regio's Leiden en Dordrecht voor elk 10.000 huizen. In Noord-Holland zouden er 270.000 nieuwe woningen moeten komen, waarvan circa 70.000 in of nabij Amsterdam en in Almere. Utrecht heeft onder meer een grote bouwlokatie aangewezen bij Vleuten-De Meern.

    • Ite Rümke