Zwerfhond

De zwerfhond mag dan in Nederland een mand, een band, een naam en een nummer hebben gekregen, het woord zwerfhond is daarmee geenszins weggelopen. Gebruikt Gerrit Komrij dat woord bovenmatig omdat hij uit zijn Portugese raam de zwerfhonden ziet lopen? We zullen moeten wachten op zijn vertaling van Hendrik IV, 2 en Hendrik VI, 2 om te zien of hij daar zwerfhond gebruikt, waar Burgersdijk nog verstrooide en landlooper voor stray geeft.

Verdacht is dat ik in zijn Over de bergen, dat toch in Portugal speelt, wel honden vind, en hond als scheldwoord, maar geen zwerfhond. Is dat boek misschien van een ander?

Stel dat het woord zwerfhond inderdaad de vingerafdruk van Komrijs tikvinger draagt, kan dan uit het feit dat een vertaler uit het Engels het woord gebruikt, worden afgeleid dat Komrij de schrijver van het Engelse origineel is? Zou het niet oneindig waarschijnlijker zijn dat de vertaler, net als iedereen die de pen weleens vasthoudt, een aandachtig lezer van Komrij is?

Voor een mens is het onmogelijk op formele gronden de auteur van het onbetamelijk proza, waar Komrij van verdacht wordt, aan te wijzen. Ik gaf het vod daarom aan mijn computer. Deze antwoordde: 'Schrijver is een veertigjarige verkrachter en circusartiest, geboren in West-Pakistan en wonend in Noord-Holland, die noch het Engels noch het Nederlands beheerst.'