Wereldhave

Credit Lyonnais Bank Nederland en vastgoedbelegger Wereldhave hebben een commercial paper programma opgezet ter grootte van 150 miljoen gulden. Onder dit programma worden schuldbrieven uitgegeven met een looptijd van twee weken tot twee jaar. De coupures zijn minimaal 1 miljoen gulden groot. Wereldhave benut de faciliteit voor financiering van zijn activiteiten in Europa.