W-Europeaan bewondert Thatcher

PARIJS, 9 nov. Michail Gorbatsjov is de meest bewonderde politicus onder jonge Europeanen. In West-Europa gaat Margaret Thatcher met deze eer strijken. Dat blijkt uit een enquete onder 1300 inwoners van 18 tot 30 jaar in de twaalf landen van de Europese Gemeenschap, in oktober uitgevoerd in opdracht van het Franse dagblad Liberation.

Negenenvijftig procent van de ondervraagden (honderd in elk EG-land en honderd in de voormalige DDR) bewondert de uitvinder van de perestrojka het meest, die daarmee de Amerikaanse president Bush (23 procent) en Thatcher (16 procent) ver achter zich laat. Helmut Kohl, de schepper van de Duitse eenheid, komt pas op de vijfde plaats, nog achter Lech Walesa en Vaclav Havel. Bondskanselier bekleedt de zesde plaats, terwijl de Franse president Mitterrand moet het stellen met een zevende plaats.

Als belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen twaalf maanden noemt 56 procent van de ondervraagden de eenwording van Duitsland, gevolgd door de val van de communistische regimes in Oost-Europa (45 procent) en de Iraakse invasie in Koeweit (36 procent). Voor 26 procent van de geenqueteerden is de vrijlating van Nelson Mandela de gebeurtenis van het jaar.

In de uitslagen van de enquete per land doen zich belangrijke verschillen voor. Voor de Italianen was de vrijlating van Mandela belangrijker dan het conflict in de Golf, terwijl in Ierland de wereldkampioenschappen voetbal hoger scoorden dan de annexatie van Koeweit.

Als grootste zorg voor de toekomst noemen Nederlanders en inwoners van de voormalige DDR milieuverontreiniging op de eerste plaats de mest en de grauwe industrie, preciseert Liberation dat de enquete voor de tweede maal liet uitvoeren. Aan de andere kant is Amsterdam voor 41 procent van de Oostduitsers de hoofdstad waar ze het liefst zouden willen wonen. De meeste jonge Europeanen verkiezen als woonplaats Parijs, boven Londen, New York en Rome. Maar Amsterdam blijft op zijn beurt San Francisco, Barcelona en Berlijn met een neuslengte voor.