VN-overleg olie wordt 'verdiept'

ROTTERDAM, 9 nov. Het informele overleg tussen olie producerende en -consumerende landen onder auspicien van de Verenigde Naties wordt de komende maanden verdiept met een verkenning op technisch niveau van de belangrijkste problemen in de olie-industrie.

Dit is gisteren door vertegenwoordigers van zeventien landen in Geneve besloten bij de afsluiting van de eerste, driedaagse bijeenkomst. Ook de Organisatie van olie exporterende landen was vertegenwoordigd. De Verenigde Staten en Japan hadden geen regeringsafgevaardigden naar het overleg gestuurd. Wel waren er Amerikaanse olieconsulenten aanwezig. Het Internationaal Energie Agentschap in Parijs, de organisatie van 21 Westerse olie importlanden en Japan, had de uitnodiging vooralsnog afgewimpeld.

Het overleg kwam tot stand na een voorstel van de Venezolaanse president Perez in september in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De bedoeling is dat olie importerende en -exporterende landen in de toekomst, door een betere informatie-uitwisseling de oliemarkt stabiliseren. Door de produktie en de reservecapaciteit van OPEC en andere producerende landen beter op de vraag van de Westerse landen af te stemmen, zouden sterke prijsfluctuaties aan banden kunnen worden gelegd.

Concrete voornemens tot samenwerking zijn de afgelopen dagen in Geneve nog niet vastgelegd, maar wel is het de bedoeling dat er diepgaand beraad komt over de investeringsbehoefte van de producerende landen, het gebruik van modernere technologie waardoor een groter deel van de oliereserves beschikbaar kan komen, en meer informatie-uitwisseling. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties zal in een rapport worden geinformeerd over mogelijkheden en beperkingen voor de samenwerking.