Viba

De nettowinst van Viba (handel in onder meer machinegereedschappen en meetapparatuur) is in de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen van van fl. 1,7 miljoen naar ruim fl. 2,2 miljoen.

Viba ontving in de eerste negen maanden fl. 35,7 miljoen aan opdrachten (vorig jaar fl. 34,1 miljoen). Er werd voor fl. 35,8 miljoen aan opdrachten uitgevoerd (f. 34,1 miljoen). Verwacht wordt dat de jaaromzet nagenoeg gelijk zal zijn aan die van 1989. De directie rekent dit jaar op een redelijke winststijging. In 1989 bedroeg de nettowinst fl. 2,3 miljoen. Gezien de huidige situatie meent de directie een dividendpercentage in het vooruitzicht te kunnen stellen dat ten minste 70 procent zal zijn.